Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Všetci zamestnanci, zmluvní partneri, subdodávatelia, zástupcovia investora a majitelia susedných pozemkov musia byť na stavbách skupiny SWIETELSKY vždy chránení pred akýmkoľvek zdravotným ohrozením podľa najvyšších možných noriem. Ich bezpečnosť má v našom podniku absolútnu prioritu. Nezávisle od rozdielnych rámcových právnych podmienok na rôznych trhoch, na ktorých pôsobíme, bezpečnostné normy sú pre nás vždy najvyššou prioritou.

Okrem ľudských tragédií, ku ktorým dochádza v dôsledku pracovných úrazov, poškodenia zdravia a výpadkov z dôvodu nadmernej záťaže môže utrpieť aj povesť a konkurencieschopnosť celého podniku. Nedodržiavanie noriem bezpečnosť pri práci môže viesť aj bez konkrétnych následkov k postihom vo forme právnych a finančných sankcií, ako aj k byrokratickej záťaži, čomu by sme sa chceli v každom prípade vyhnúť.

V porovnaní s ostatnými priemyselnými odvetviami je stavebná činnosť z dôvodu používania ťažkých strojov a telesnej záťaže nepochybne spojená s vyšším rizikom nehôd a úrazov. Nezávisle od konkrétneho odvetvia a krajiny je táto téma dôležitá pre všetky časti nášho koncernu.

Riziká vznikajú napríklad z nebezpečenstva pádu pri výškových prácach alebo z dôvodu extrémnych poveternostných podmienok, ktorými sú pracovníci občas vystavení. Pri výstavbe tunelov a železníc je bezpečnosti pri práci z dôvodu zvýšeného rizika odjakživa venovaná špeciálna pozornosť. V týchto odvetviach nie je vyššia frekvencia pracovných úrazov, ale ich závažnosť. Odpovedajú tomu rozsiahle a rôznorodé zákonné požiadavky v rôznych krajinách, kde náš koncern pôsobí, najmä v Spojenom kráľovstve a Austrálii. Predovšetkým v severoeurópskych krajinách sú témy ako bezpečnosť pri práci a požiadavky na ňu regulované pri prideľovaní zákaziek a nadobúdajú tak ešte väčší význam.

Prečítajte si v našej správe o udržateľnosti viac o bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia v spoločnosti SWIETELSKY, ako aj o témach

  1. Organizačné ukotvenie, strana 66 – 68
  2. Ekonomické ukazovatele a monitoring, strana 68
  3. Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, strana 71
Bruno Wyhs, bezpečnostný expert
„Naše postupy zaisťovania bezpečnosti zahŕňajú intenzívnu a cielenú preventívnu prácu, avšak aj všeobecnú podporu zdravého životného štýlu. Každému úrazu a každej ujme na zdraví, ktorej sa dá zabrániť, sa snažíme predchádzať širokým spektrom rôznych opatrení."

Bruno Wyhs, bezpečnostný expert