Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Náš prístup

Stavebný priemysel je prirodzene odvetvím náročným na energie a zdroje. Odpoveďou na túto skutočnosť sú koncepcie ochrany prírody, recyklácie a odpadového hospodárstva. Spoločnosť SWIETELSKY sa snaží vo všetkých fázach svojich projektov zabezpečiť používanie šetrných postupov a ekologických zariadení.

Naším záujmom je neustály rozvoj povedomia našich zamestnancov orientovaného na ekológiu a kvalitu. Kľúčom k úspechu je podľa nás ich vlastné zodpovedné myslenie a konanie. Súčasne sú naši zamestnanci aj naším najcennejším zdrojom. Pri všetkých rozhodovaniach berieme do úvahy predovšetkým ich výkonnosť, motiváciu, zdravie a bezpečnosť. Neustále sa snažíme znižovať negatívne dopady našej podnikateľskej činnosti na okolie a celú spoločnosť a súčasne pritom zintenzívniť aj pozitívne vplyvy danej činnosti. Ako významný medzinárodný stavebný koncern sme si vedomí svojej zodpovednosti. Postupujeme podľa zásady: identifikovať riziká, prijať správne opatrenia a podporovať príležitosti.

Prečítajte si v našej správe o udržateľnosti viac o zásadách spoločnosti SWIETELSKY týkajúcich sa trvalej udržateľnosti, ako aj o témach

  1. Organizačné zakotvenie, strana 48, 49
  2. Dialóg s akcionármi, strana 49, 50
  3. Analýza významnosti, strana 50 – 52
  4. Ciele udržateľného rozvoja, strana 52
Christian Wahlmüller, Vedúci manažmentu udržateľnosti
"Sme rozhodnutí podporovať vo svojom koncerne akékoľvek dôležité témy týkajúce sa trvalej udržateľnosti a neustále vylepšovať v rámci transparentnosti a efektivity podávanie informácií na túto tému."

Christian Wahlmüller, Vedúci manažmentu udržateľnosti

Kontakt