Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Rozvoj personálu - „My Swietelsky"

Oslovením „My Swietelsky“ máme na mysli nielen rodinu zakladateľov spoločnosti, ale aj všetkých tých, ktorí sú zamestnaní v našej podnikateľskej skupine. Pretože spoločnosť SWIETELSKY považujeme za jednu veľkú rodinu, v ktorej si navzájom pomáhame, sme tu jeden pre druhého a držíme spolu, aby sme stále zlepšovali svoju ekonomickú budúcnosť.

Odlišujeme sa vekom, pohlavím, pôvodom a kultúrnym prostredím. Sme rôznorodí, jedno však máme spoločné: chápeme, aká dôležitá je rodina, v ktorej sa človek cíti dobre. Jej výhody by sme chceli zažívať aj na samotnom pracovisku. Táto filozofia, ktorú ako zamestnávateľ vyznávame viac ako 80 rokov pôsobí motivačne aj na našich zamestnancov. A pretože oni sú tým najcennejším, čo môžeme ako stavebný podnik ponúknuť, sme aj takí úspešní.

Prečítajte si v našej správe o udržateľnosti viac o rozvoji personálu v spoločnosti SWIETELSKY, ako aj o témach

  1. Spravodlivý zamestnávateľ, strana 72 – 78
  2. Vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie, strana 79 – 81
  3. Diverzita a rovnosť príležitostí, strana 81 – 86
  4. Náš príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, strana 87
Michaela Gschwandtner, učnica na oddelení strojárskej technológie
„Technika je mnohostranná a nikdy nie je nudná. Pre chlapcov, aj pre dievčatá. V spoločnosti SWIETELSKY môžem ako učnica v odbore poľnohospodárske a stavebné stroje pracovať na podvozkoch, motoroch a prevodovkách bagrov, pásových vozidiel a žeriavov.“

Michaela Gschwandtner, učnica na oddelení strojárskej technológie