Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Divízia dopravných a inžinierskych stavieb Oblasť SEVER

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Divízia dopravných a inžinierskych stavieb Oblasť SEVER
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Divízia dopravných a inžinierskych stavieb Oblasť SEVER
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Divízia dopravných a inžinierskych stavieb Oblasť SEVER
 • SWIE Seite Standorte Header 1700 Auf 1120X520 Rgb

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia dopravných a inžinierskych stavieb
Oblasť SEVER

K hlavným faktorom podieľajúcim sa na úspechu spoločnosti SWIETELSKY patrí plochá organizačná štruktúra, rýchle rozhodovanie a decentralizovane organizované firemné pobočky. Vo svojich regionálnych pracoviskách máme k zákazníkom skutočne veľmi blízko. Spájame pritom bezpečnosť veľkého stavebného podniku s flexibilitou miestnej stavebnej spoločnosti. Môžeme tak zaručiť rýchle a kompetentné rozhodovanie priamo na mieste a aj vo vašom regióne vytvárať cenné pracoviská. Na to sa môžete spoľahnúť! Sme tu pre vás a budeme sa tešiť na stretnutie s vami.

/Ponúkame

Inžinierske stavby

Demolačné práce

Zemné práce

Frézovanie asfaltového podkladu

Kanalizácia a vodné diela

Protihluková ochrana

Výstavba ciest a mostov

Výroba asfaltu

Vyhliadkové plošiny

Diaľnice a cesty

Mosty

Zážitkové chodníky

Lesné cesty a poľnohospodárske cesty

Visuté mosty

Viadukty

Námestia

Parkoviská

Špeciálne kompetencie

Environmentálne technológie, výstavba skládok a investičná výstavba

Téma

Mobilita

Diaľnice a cesty

Mosty

Viadukty

Verejné inštitúcie

Kanalizácia

/Top referencie

01/05
 • Slovensko
  205 - 2.jpg
  205-00 most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,6 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  210 - 1.jpg
  210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (89,40 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  214 - 2.jpg
  214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050201 nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (85,40 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  218 - 2.jpg
  218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,80 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSCN8714.JPG
  Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  20180508_114056.jpg
  Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  20161004_131241.jpg
  Protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  IMG_20180810_115432.jpg
  Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530; stavebné práce

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  DSC03732.jpg
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň (1 038 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC08812.JPG
  Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia prehrádzok v Krahuľskej doline

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  20180412_114400.jpg
  Žitná – Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  1.jpg
  Rekonštrukcia cesty I/78 Námestovo - prieťah

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  2.jpg
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad C. II/537 v križovatke Podbanské (131 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  20150611_155435.jpg
  ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry (2 400 m)

  Kategória

  Železničné stavby

 • Slovensko
  DSC04141.JPG
  Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica - križovatka

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC00550.JPG (1)
  Atletická dráha a chodník Teplička nad Váhom - asfaltové vrstvy

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC04427.JPG
  Rekonštrukcia komunikácii v obci Dlhá nad Kysucou

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC00772.JPG
  Rekonštrukcia cesty Kráľov Brod

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC06576.JPG
  I/65 Kremnica - Kremnické Bane: SO 222-01 Zárubný múr v km 0,755-0,820 vľavo a SO 223-00 Zárubný múr v km 1,250-1,415 vľavo

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  DSC09223.JPG
  Miestne komunikácie v obci Trenčianska Tepla

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC09767.JPG
  Prestavba mosta cez Tepličku v Trenčianskej Teplej

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  20170614_121748.jpg
  Rekonštrukcia lesnej cesty BOROVKA p.č. E KN 1967/1 KU Banská Belá

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  20160524_105506.jpg
  Rekonštrukcia otoče pre autobusovú dopravu v Diakovej

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC01679.JPG
  Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie (84,50 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC04022.JPG
  Rekonštrukcia cesty III/2284 Hruštín - Vaňovka

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC05186.JPG
  Rekonštrukcia miestny komunikácii v obci Kolárovice

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC05366.JPG
  Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľké Rovné

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  20140906_151905.jpg
  Výstavba autobusovej zástavky Hôrky

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  20161129_145921.jpg
  Rekonštrukcia mostného objektu č. 51819-008 v extraviláne obce Kláštor pod Znievom

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  20191010_103621.jpg
  SO-01 Prestavba mostného objektu 516-004 križovanie vodného toku, Trenčianske Teplice

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  DSC02176.JPG
  Stabilizácia cestného telesa kotevným múrom na ceste II/516 v km 5,909 - 6,209 (300 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  IMG_20180530_114327.jpg
  Dvíhanie mostného objektu D1-229 v križovatke Podbánske

  Kategória

  Špeciálne kompetencie

 • Slovensko
  IMG_20180530_075313.jpg
  Vysokotlakové čistenie a búranie betónových konštrukcií vodným lúčom

  Kategória

  Špeciálne kompetencie

 • Slovensko
  IMG_20180628_162418.jpg
  Búracie práce na mostných objektoch

  Kategória

  Špeciálne kompetencie

 • Slovensko
  Rekonštrukcia mosta v Budči.jpg
  Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča (107,9 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Inžinierske stavby
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Výstavba ciest a mostov
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Environmentálne technológie, výstavba skládok a investičná výstavba
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Environmentálne technológie, výstavba skládok a investičná výstavba

/Kariéra

Často hľadané profesie v našej lokalite

Asfaltér

Vodič/vodička bagra

Stavebný robotník/robotníčka

Stavebný inžinier/inžinierka

Vedúci stavby

Pracovník/pracovníčka z oblasti technických strojov

Stavebný technik

Kvalifikovaný robotník/robotníčka v stavebných profesiách

Rozpočtár

Vodič/vodička nákladného vozidla

Strojník

Murár

Dlaždič

Stavbyvedúci

Vedúci projektu

Profesionálny pracovník pre oblasť špeciálnych inžinierskych stavieb

Technický asistent

Zástupca stavbyvedúceho

Majster

Tesár

Kontakt na otázky týkajúce sa profesijného rastu

/Náš tím

Kontakt na otázky zákazníkov