Swietelsky AG

Náš koncern Swietelsky

Spoločnosť Swietelsky AG je jednou z vedúcich spoločností v rakúskom stavebníctve. Sme hrdí na 12 000 zamestnancov koncernu Swietelsky v 21 krajinách, ktorí každý deň pracujú, aby urobili náš svet o niečo lepším. Deň za dňom, krok za krokom. Vo veľkom i malom meradle. Vytvárame lepšie riešenia pre lepšiu budúcnosť. S ľuďmi a pre ľudí. My, Swietelsky, sme presvedčení, že tí, ktorí pracujú s pocitom naplnenia, žijú lepšie.

Okrem štyroch kľúčových trhov v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku a Českej republike staviame spolu s našimi dcérskymi spoločnosťami aj v ďalších 17 krajinách - od Austrálie po Spojené kráľovstvo - udržateľnejšiu budúcnosť. Pokrývame všetky oblasti stavebníctva, ako sú pozemné stavby, inžinierske stavby, výstavba ciest a mostov, železničné stavby a razenie tunelov. V priebehu rokov sme získali aj odborné znalosti v rôznych špecializovaných oblastiach. Patria k nim drevené a hybridné konštrukcie, vysokohorské stavby, developerská činnosť, výstavba športových a rekreačných zariadení, kovové konštrukcie, komplexné a generálne dodávanie stavieb a environmentálne inžinierstvo.