Kvalita

Kvalita
Kvalita
Kvalita
 • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Kvalita

Kvalita je neoddeliteľnou súčasťou našich podnikateľských zásad. Naše stavebné materiály a výrobky podliehajú neustálym kontrolám, ktoré dopĺňa testovanie v našej vlastnej podnikovej skúšobni a overený systém riadenia kvality. Kvalita sa začína už pri dizajne, vyžaduje si optimalizovaný priebeh stavebných prác a obsahuje aj kvalitnú dokumentáciu.

Certifikáty

expand

ISO 9001

expand

ISO 14001

expand

BS OHSAS 18001

Akreditovaná skúšobňa

Samostatný a nezávislý skúšobný ústav so sídlom v Rakúsku kontroluje a sleduje dodržiavanie noriem a kvality v týchto prípadoch:

 • Asfalt, živice, prímesi
 • Betón a kameniva do betónu
 • Chemické analýzy vody, odpadových vôd, zeminy, problémových látok
 • Výstavba skládok, zemné práce a terénne skúšky

Tento skúšobný ústav akreditovaný štátom je oprávnený vypracovávať skúšobné a kontrolné správy pre oblasť stavebnej techniky a nezávadnosti pre životné prostredie.

Hlavné ciele skúšania a monitorovania

 • Monitorovanie 23 miešacích zariadení na asfalt
 • Zabezpečovanie prvých kontrol zmesí
 • Preberacie skúšky
 • Vlastné a externé monitorovanie výstavby skládok
 • Poskytovanie laboratórnych kontajnerov
 • Pôdne mechanické skúšky
 • Skúšanie recyklovaných stavebných materiálov
 • Podniková kontrola výroby v rámci označovania CE
 • Súčinnosť pri výskumných a vývojových prácach