Swietelsky AG

Kvalita

Kvalita je neoddeliteľnou súčasťou našich podnikateľských zásad. Naše stavebné materiály a výrobky podliehajú neustálym kontrolám, ktoré dopĺňa testovanie v našej vlastnej podnikovej skúšobni a overený systém riadenia kvality. Kvalita sa začína už pri dizajne, vyžaduje si optimalizovaný priebeh stavebných prác a obsahuje aj kvalitnú dokumentáciu.

Certifikáty

expand

BS OHSAS 18001:2007 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

BS OHSAS 18001:2007 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

expand

ISO 9001:2015 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

ISO 9001:2015 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

expand

ISO 14001.2015 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

ISO 14001:2015 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

expand

Zertifikat-A4 9001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 9001

expand

Zertifikat-A4 14001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 14001

expand

Zertifikat-A4 45001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 45001

expand

ISO/IEC 27001:2013_English

ISO/IEC 27001

Akreditovaná skúšobňa

Samostatný a nezávislý skúšobný ústav so sídlom v Rakúsku kontroluje a sleduje dodržiavanie noriem a kvality v týchto prípadoch:

 • Asfalt, živice, prímesi
 • Betón a kameniva do betónu
 • Chemické analýzy vody, odpadových vôd, zeminy, problémových látok
 • Výstavba skládok, zemné práce a terénne skúšky

Tento skúšobný ústav akreditovaný štátom je oprávnený vypracovávať skúšobné a kontrolné správy pre oblasť stavebnej techniky a nezávadnosti pre životné prostredie.

Hlavné ciele skúšania a monitorovania

 • Monitorovanie 23 miešacích zariadení na asfalt
 • Zabezpečovanie prvých kontrol zmesí
 • Preberacie skúšky
 • Vlastné a externé monitorovanie výstavby skládok
 • Poskytovanie laboratórnych kontajnerov
 • Pôdne mechanické skúšky
 • Skúšanie recyklovaných stavebných materiálov
 • Podniková kontrola výroby v rámci označovania CE
 • Súčinnosť pri výskumných a vývojových prácach

Leader in Diversity

expand

Leaders in Diversity 2022

Leader in Diversity 2022

expand

FT Leaderdiversity 2021 Siegel RGB Singular

Financial Times Ranking