Swietelsky AG

Historická zodpovednosť

1938 - 1945

Historické dokumenty, ktoré má spoločnosť Swietelsky AG k dispozícii od februára 2020 hovoria jednoznačne: naša spoločnosť využívala počas druhej svetovej vojny židovských robotníkov na nútené práce. To, v akom rozsahu a za akých rámcových podmienok teraz rýchlo a nekompromisne zistia nezávislí experti, pričom využijú všetky dostupné zdroje. Už sme ich tým poverili.

Archív dokumentov rakúskeho odporu nám okrem toho záväzne prisľúbil, že nám pritom maximálne vyjde v ústrety. Mrzí nás, že sme sa doteraz nezaoberali týmto zahanbujúcim aspektom histórie našej spoločnosti a ďakujeme historikovi Dr. Rudolfovi Leovi, ako aj pánovi Martinovi Steinerovi (redaktorovi relácie ECO rakúskej verejnoprávnej stanice ORF) za to, že nás konfrontovali s touto skutočnosťou.

O výsledkoch ďalšieho skúmania a o záveroch, ktoré z toho ako podnikateľská skupina vyvodíme, vás budeme na tomto mieste transparentne informovať.