Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Kódex správania

Tak ako doteraz chceme, aby nás naši obchodní partneri z verejného a súkromného sektoru vnímali aj v budúcnosti ako spoľahlivého a kompetentného partnera. Preto kladieme veľký dôraz na to, aby sme sa voči všetkým akcionárom, ako aj voči konkurentom chovali vždy spravodlivo, s rešpektom a bezúhonne. Kódex správania sme vytvorili ako smernicu, ktorá bude odzrkadľovať naše predstavy hodnôt a ktorú budú všetci v koncerne SWIETELSKY vnímať ako základ bezchybného konania z hľadiska morálky, etiky a práva. Dokument, ktorý je na tomto mieste dostupný na stiahnutie bude dostupný v plnej verzii všetkým zamestnancom a takisto aj všetkým relevantným partnerom. Okrem toho tu zverejňujeme vyhlásenie vedenia spoločnosti pri príležitosti zverejnenia posledného kódexu správania.

/ Predslov predstavenstva

Vorstand Web 1

Vážené dámy a páni,

spoločnosť SWIETELSKY je poprednou stavebnou firmou v strednej a východnej Európe. So silou viac ako 10 000 zamestnankýň a zamestnancov, obratom vyšším ako 2,3 mld. eur, ako aj decentralizovanou organizačnou štruktúrou sme medzinárodným hráčom, národným víťazom a miestnym šampiónom. Už viac ako 80 rokov charakterizuje náš rozvoj trvalá udržateľnosť a stála prosperita, takže koncern v súčasnosti ponúka celé spektrum činností v oblasti výstavby, a to s najvyššou kvalitou, flexibilitou a dodržiavaním termínov.

Pozitívny vývoj spoločnosti je najmä výsledkom pripravenosti zamestnankýň a zamestnancov neustále ďalej rásť a prijímať výzvy orientované na budúcnosť. Rovnakým spôsobom čelíme aj novým právnym rámcovým podmienkam a etickým normám, aby sme si zachovali povesť spoľahlivého, kompetentného a čestného partnera. Spravodlivosť, rešpekt a integrita v rámci celého podniku, ako aj voči objednávateľom a konkurentom sú hlavnými znakmi našej spoločnosti.

v decembri 2018