Swietelsky AG

Špeciálne odborné činnosti

V niektorých segmentoch trhu disponuje spoločnosť SWIETELSKY vďaka svojej štruktúre alebo strategickým zámerom špecifickými kompetenciami.

Kategória

 • Vysokohorské stavby

  Vysokohorské stavby

  Turistický ruch je významným motorom pre celé hospodárstvo. V alpskom prostredí, kde sa spoločnosť SWIETELSKY odjakživa cíti ako doma, zohráva okrem lyžovania dôležitú úlohu aj vysokohorská turistika. Aby sme mohli turistom priblížiť krásy tejto pôsobivej krajiny, fascinujúcej prírody a výnimočnosť alpského prostredia, zdolávame v oblasti stavebníctva neustále nové úlohy. Spoločnosť SWIETELSKY má nevyhnutné know-how a zvláda akékoľvek logistické a technické výzvy vysokohorského terénu.

 • Vypracovanie projektu

  Vypracovanie projektu

  Tím spoločnosti SWIETELSKY Developments je viac než 35 rokov synonymom projektovania, vytvárania a uvádzania na trh vysoko kvalitných obytných nehnuteľností. Každý zákazník sa môže spoľahnúť na kvalitu stavieb, ktoré nesú meno SWIETELSKY. Kompetentní a spoľahliví partneri s dlhoročnými skúsenosťami splnia akékoľvek sny o vlastnom bývaní. S láskou k detailom v oblasti bývania a rozsiahlymi znalosťami trhu nerealizujeme len projekty, ale vytvárame trvalo udržateľné hodnoty.

 • Kovové konštrukcie

  Kovové konštrukcie

  Spoločnosť SWIETELSKY ponúka svojim zákazníkom aj v oblasti kovových konštrukcií dlhoročné skúsenosti a špeciálne kompetencie, napríklad pri výrobe veľkoplošných fasád. Naše silné stránky sú v technicky a kvalitatívne náročných projektoch, ktoré si okrem tradičnej a presnej výroby vyžadujú aj vysoký podiel plánovania a profesionálny projektový manažment. S citom pre detail realizujeme aj menšie zákazky, ako sú špecifické okná, dvere, brány, mreže, zimné záhrady a ešte oveľa viac.

 • Výstavba športovísk a rekreačných zariadení

  Výstavba športovísk a rekreačných zariadení

  Športové aktivity vo voľnom čase majú v dnešnej modernej spoločnosti stále väčší význam. Spoločnosť SWIETELSKY zaisťuje vďaka svojim dlhoročným skúsenostiam optimálne plánovanie a výstavbu športových zariadení, ako aj sanáciu ich vnútorných a vonkajších častí. Tri najdôležitejšie oblasti v rámci výstavby športovísk sú športové haly, športové zariadenia a kúpaliská.

 • Komplexná realizácia stavieb ako generálny dodávateľ stavieb

  Komplexná realizácia stavieb ako generálny dodávateľ stavieb

  Na základe našich takmer 80-ročných skúseností ako podnikateľskej skupiny SWIETELSKY a kombinovanej sily finančne silného medzinárodného stavebného koncernu môžeme ako generálny dodávateľ ponúkať aj komplexné zabezpečovanie stavieb. Aby veľké vízie nestroskotali na drobných detailoch, ponúkame kompletné riešenia od projektovania, cez projektový manažment, až po samotné stavebné práce. Zákazník tak má jedného kontaktného partnera až po konečné odovzdanie diela a aj po ňom.

 • Environmentálne technológie, výstavba skládok a investičná výstavba

  Environmentálne technológie, výstavba skládok a investičná výstavba

  Jednou z hlavných úloh týchto čias je zachovanie čistoty ovzdušia, vody a pôdy. Spoločnosť SWIETELSKY je špecialistom na ekologicko-technické osobitné postupy a poskytuje komplexné služby pri výstavbe skládok a investičnej výstavbe. Narastajúca potreba obnoviteľných energií viedla k inovatívnym technickým riešeniam, ktoré spoločnosť SWIETELSKY ovláda. Samozrejmosťou je skutočnosť, že naša firma je certifikovaná podľa bežných noriem riadenia kvality, práce, ekologického riadenia, riadenia životného prostredia a energie.

 • Zneškodnenie a recyklácia

  Zneškodnenie a recyklácia

  Okrem vlastných stavieb ponúka spoločnosť SWIETELSKY atraktívne služby v oblasti zneškodňovania odpadov a poradenstva aj iným hospodárskym subjektom a koncovým zákazníkom. Disponujeme kompetenciami a takisto aj príslušným vybavením nevyhnutným na právne bezchybné zaistenie zneškodňovania nebezpečných aj nie nebezpečných odpadov, ako aj na recykláciu minerálnych stavebných odpadov a úprav znečistenej zeminy. K našim službám patrí aj prekládka, zber, triedenie a náležité zneškodnenie odpadov.

 • Realizácia fasád

  Realizácia fasád

  Spoločnosť SWIETELSKY je vaším špecialistom na fasádne nátery, sanácie a čistenie fasád, zatepľovacie systémy a stavbu lešenia. Našou silnou stránkou je osobné poradenstvo v oblasti návrhu, výberu príslušných materiálov a praktickej realizácie.

 • Montované domy

  Montované domy

  My v spoločnosti SWIETELSKY spájame rýchlu a precíznu priemyselnú výrobu hotových dielov s množstvom výhod výstavby z pevných konštrukcií. Vďaka tomu si naše montované domy zachovávajú trvalú hodnotu. O výnimočnú atmosféru sa okrem toho stará harmónia prírody a techniky, ktorú možno cítiť od prvého okamihu. Ani dva z našich montovaných domov nie sú rovnaké, pretože naši architekti sa pri projektovaní inšpirujú priamo našimi zákazníkmi.

 • Technické vybavenie budov

  Technické vybavenie budov

  Od projektovania, cez montáž až po konečnú výrobu – poradíme vám aj pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa elektrických rozvodov a sanitárnych zariadení. Naši technici naplánujú, prepočítajú a naprojektujú prívodné technické zariadenia z oblasti kúrenia, sanity, vetrania a klimatizácie.

 • Drevené a hybridné stavby

  Drevené a hybridné stavby

  Zatiaľ čo sa drevené stavby stali štandardom modernej architektúry, stoja projektanti a architekti ešte pred mnohými nezodpovedanými otázkami. Otázkami, na ktoré nedokáže nikto lepšie odpovedať ako ten, kto už zrealizoval množstvo projektov drevených stavieb počnúc novostavbami, cez prestavby a končiac hybridnými stavbami. Pod značkou SWIEtimber združila spoločnosť SWIETELSKY znalosti viac ako stovky odborníkov so skúsenosťami z oblasti drevených stavieb. Dokážeme preto čeliť akejkoľvek výzve aj v tomto segmente trhu a pre zákazníkov sme partnerom schopným projektovať a realizovať projekty zo širokého spektra materiálov.

 • Laboratória a skúšobne

  Laboratória a skúšobne

  Spoločnosť SWIETELSKY má k dispozícii skúšobňu schválenú štátom na zabezpečenie kvality stavebných materiálov a stavieb. Okrem toho zaisťujeme aj rozsiahlu poradenskú činnosť v otázkach odpadov a životného prostredia, prepravy nebezpečného tovaru, radiačnej ochrany, ako aj vo všetkých otázkach týkajúcich typových skúšok a vlastného monitoringu v rámci podnikovej výrobnej kontroly kameniva, recyklačných materiálov a asfaltových zmesí. Základom nášho kompetentného poradenstva sú naše rozsiahle laboratórne skúsenosti a dôkladné znalosti právneho prostredia.

 • Krajinné úpravy a úpravy záhrad

  Krajinné úpravy a úpravy záhrad

  V oblasti krajinných úprav a úprav záhrad vám ponúkame vytváranie a udržiavanie verejných a súkromných zelených plôch, ako sú napríklad domové záhrady, rybníky a bazény, vonkajšie úpravy obytných a sídliskových priestorov, ako aj verejných budov a priemyselných plôch. Mimoriadnymi kompetenciami disponujeme aj v oblasti vysádzania parkov, cintorínov a strešných a fasádnych plôch a plôch v rámci infraštruktúry.

 • Strojné inžinierstvo

  Strojné inžinierstvo

  V našej strojárskej dielni sa vykonávajú opravy, výroba na zákazku a kontroly zariadení. Práce prebiehajú na úseku dielňa (stavebné stroje a motorové vozidlá), žeriavy, elektrické zariadenia a zámočnícke dielne. Okrem toho máme k dispozícii špecialistov z oblasti správy zariadení, správy vozového parku a takisto aj z oblasti nákupu a predaja zariadení.

 • Priemyselné podlahy

  Priemyselné podlahy

  Spoločnosť SWIETELSKY má špeciálne kompetencie na výrobu vysokokvalitných a odolných priemyselných podláh, ako aj starostlivo zvolených prímesí a spojív na každú oblasť použitia. Vďaka výberu povrchu podlahy na plánované obdobie používania, ako aj vďaka primiešavaniu príslušných materiálov alebo farebných čipsov vznikajú podlahy, ktoré splnia všetky vaše požiadavky.

 • Sanácia kanálov

  Sanácia kanálov

  Spoločnosť SWIETELSKY poskytuje špičkové služby v oblasti sanácie podzemných kanálov. Využívame pri tom najnovšie technologické postupy a výnimočné výrobky, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na kvalitu. Prostredníctvom svojich špecializovaných inžinierom a odborníkov prispievame práve v tejto oblasti aj k ochrane životného prostredia.

Kontakty

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia dopravných a inžinierskych stavieb
Oblasť JUH

Trnavská cesta 57
821 04 Bratislava
Slovensko

Tel: 00 421 2 456 434 04
Zaslať e-mail

Na stránku
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Obaľovacia súprava

Viničianska cesta 5
902 01 Pezinok
Slovensko

Tel: 00 421 904 572 431
Zaslať e-mail

Na stránku
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb
Centrála pozemných stavieb

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Slovensko

Tel: 00 421 2 571017-10
Zaslať e-mail

Na stránku
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia železničných stavieb
Oblasť ZÁPAD

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 2 5710 1716
Zaslať e-mail

Na stránku
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
ŠPORTFINAL s.r.o.

ŠPORTFINAL s.r.o.
Oblasť športových stavieb

Mokráň záhon 4,
821 04 Bratislava
Slovensko

Tel: +421 911 511 593
Zaslať e-mail

Na stránku
ŠPORTFINAL s.r.o.
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia dopravných a inžinierskych stavieb
Oblasť SEVER

Bánovská cesta 11
010 01 Žilina
Slovensko

Tel: 00421 41 516 64 97
Zaslať e-mail

Na stránku
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Obaľovačka Martin, s.r.o.

Obaľovačka Martin, s.r.o.
Martin - Priekopa

korešpond. adresa: Hlinská 40
011 18 Žilina
Slovensko

Tel: 00 421 902 888192
Zaslať e-mail

Na stránku
Obaľovačka Martin, s.r.o.
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia dopravných a inžinierskych stavieb
Oblasť VÝCHOD

Ľubochnianska 7
080 06 Prešov
Slovensko

Tel: 00 421 51 452 00 15
Zaslať e-mail

Na stránku
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia železničných stavieb
Oblasť VÝCHOD

Letná 45
040 01 Košice
Slovensko

Tel: +421 2 5710 1716
Zaslať e-mail

Na stránku
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
google maps icon

Diese Seite enthält Inhalte von Drittanbietern. Daher erfordert die Anzeige der Inhalte das Setzen funktioneller Cookies Dritter. Zum Anzeigen dieser Inhalte, aktivieren Sie bitte "Alle Cookies erlauben" in den Cookie-Einstellungen und laden Sie die Seite erneut.

Cookie-Einstellungen öffnen

Při vyhledávání nebyly nalezeny žádné výsledky