Swietelsky AG

Súdržnosť

Oslovením „My Swietelskáci“ máme na mysli nielen rodinu zakladateľov spoločnosti, ale aj všetkých tých, ktorí sú zamestnaní v našej podnikateľskej skupine. Pretože spoločnosť SWIETELSKY považujeme za jednu veľkú rodinu, v ktorej si navzájom pomáhame, sme tu jeden pre druhého a držíme spolu, aby sme stále zlepšovali svoju ekonomickú budúcnosť.

Činnosť do roku 2025

  • Zvyšovanie lojality (fluktuácia < 6,5 %)
  • Vysoká miera spokojnosti so vzdelávaním a pokračujúcim vzdelávaním, ako aj možnosťami rozvoja
  • Zvýšený počet učňov a stážistov
  • Ukotvenie modelov pružného pracovného času
  • Zlepšovanie komunikácie a transparentnosti – so zameraním sa na zamestnancov
  • Zachovanie vysokého štandardu pri ochrane zdravia a bezpečnosť pri práci, v rámci realizácie a prevencie
  • Neustále znižovanie pracovných úrazov, osobitne závažných pracovných úrazov vďaka prioritným opatreniam

Prečítajte si v našej správe o trvalej udržateľnosti viac o súdržnosti spoločnosti SWIETELSKY, ako aj o témach

  1. Stratégia a riadenie ľudských zdrojov, strana 98 – 103
  2. Rozvoj zamestnancov, strana 104 – 121
Mag. Clemens Kukacka, riaditeľ úseku ľudských zdrojov
„Filozofia, ktorou sa ako zamestnávatelia riadime pôsobí motivačne na našich zamestnancov, ktorí zostávajú so spoločnosťou úzko prepojení mimoriadne dlhý čas. A pretože oni sú tým najcennejším, čo môžeme ako stavebný podnik ponúknuť, sme aj takí úspešní.“

Mag. Clemens Kukacka, riaditeľ úseku ľudských zdrojov

Kontakt