Swietelsky AG

Výročná správa

Veľký význam má pre nás otvorená komunikácia a transparentnosť voči našim investorom a voči celému kapitálovému trhu. Na tomto mieste nájdete vždy našu aktuálnu konsolidovanú účtovnú uzávierku v nemeckom a anglickom jazyku, ako aj výročnú správu (konsolidovanú a individuálnu účtovnú uzávierku) v nemeckom jazyku. Okrem toho tu zverejňujeme vyhlásenie vedenia spoločnosti pri príležitosti zverejnenia poslednej konsolidovanej účtovnej uzávierky.

/ Predslov predstavenstva

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Vážené dámy, vážení páni,

v prvom polroku 2023/24 sa spoločnosť SWIETELSKY v ekonomicky náročnom prostredí preukázala aj naďalej ako stabilná. Nárast finančných a mzdových nákladov, trvalo vysoké náklady na materiál a energie a stále väčší nedostatok personálu v špeciálnych odvetviach sa odzrkadľujú v hospodárskej stagnácii na všetkých kľúčových trhoch. Spoločnosť SWIETELSKY aj napriek tomu zaznamenala v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny nárast v oblasti stavebných výkonov na 2 047,3 mil. eur. Ako sa dalo v dôsledku zložitej situácie v oblasti úrokových sadzieb očakávať, výstavba bytových domov v prvom polroku klesla. Dokázali sme to však kompenzovať nárastom vo výstavbe infraštruktúry.

Veľké zákazky v oblasti inžinierskych stavieb a tunelovej výstavby sa realizovali podľa plánu a súčasne sa stav zákaziek s aktuálnymi 2,9 miliardami udržal na úrovni predchádzajúceho roka.

Hospodársky výsledok pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sme v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka dokázali zlepšiť o 1,1 percenta, resp. o 1,8 milióna eur.

Naša stabilná pozícia na trhu so širokou diverzifikáciou a naše odborné personálne kompetencie nám umožňujú hľadieť do budúcnosti s odhodlaním a elánom. Predpokladáme, že za celý rok budú stavebné výkony na rovnakej úrovni ako v minulom roku a hospodársky výsledok v podobných hodnotách ako v predchádzajúcich rokoch.

Naše poďakovanie patrí všetkým pracovníkom spoločnosti Swietelsky, pretože ich nasadeniu vďačíme za náš spoločný úspech.

November 2023

 

Stiahnuť výročnú správu 2023/24

Stiahnuť výročnú správu 2022/23

Stiahnuť výročnú správu 2021/22

Stiahnuť výročnú správu 2020/21