Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Výročná správa

Veľký význam má pre nás otvorená komunikácia a transparentnosť voči našim investorom a voči celému kapitálovému trhu. Na tomto mieste nájdete vždy našu aktuálnu konsolidovanú účtovnú uzávierku v nemeckom a anglickom jazyku, ako aj výročnú správu (konsolidovanú a individuálnu účtovnú uzávierku) v nemeckom jazyku. Okrem toho tu zverejňujeme vyhlásenie vedenia spoločnosti pri príležitosti zverejnenia poslednej konsolidovanej účtovnej uzávierky.

Stiahnuť výročnú správu

/ Predslov predstavenstva

Vorstandsfoto 2021 22

Vážené dámy a páni,

uplynulý hospodársky rok dokázal nadviazať na úspešný predchádzajúci rok. Pri náraste stavebnej produkcie o desať percent sa opätovne mierne zlepšil výsledok pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA), zatiaľ čo zisk pred zdanením a úrokmi (EBT) sa s výsledkom 147,2 mil. eur nachádza medzi porovnateľnými hodnotami obidvoch predchádzajúcich rokov.

Rovnako tak je potešujúce, že miera vlastného kapitálu dokázala napriek nezmenenej ochoty investovať ďalej stúpať na 35,4 percenta. Vývoj v rokoch 2021/22 hodnotíme celkovo pozitívne, pretože všetky kľúčové trhy výraznou mierou prispeli k dosiahnutiu výsledku. Rovnako tak aj takmer nezmenený stav objednávok je pevným základom do nadchádzajúcich rokov.

Makroekonomický vývoj možno aj naďalej veľmi ťažko predvídať. Na pozadí inflačných cenových skokov v prípade stavebných materiálov a nedostatku dôležitých surovín má naša zdravá štruktúra kapitálu veľký význam. V tejto situácii sa môže stratégia spoločnosti SWIETELSKY opätovne osvedčiť v čo najširšom spektre produktov a služieb, v maximálnej diverzifikácii vo všetkých stavebných divíziách a na všetkých trhoch koncernu, ako aj v rámci proaktívneho riadenia projektových a zmluvných rizík. Naša devíza zostáva rovnaká: zisk je pred obratom. V trhovom prostredí zložitejšom z ekonomického hľadiska je aj naďalej naším cieľom dosiahnuť spoľahlivé výsledky v priemere za predchádzajúce roky.

S veľkou angažovanosťou sa venujeme aj všeobecne známym výzvam vyplývajúcim z nedostatku kvalifikovaných odborníkov. Okrem toho treba ďalej posilňovať inovačnú silu spoločnosti SWIETELSKY, podporovať zmenu klímy a využiť ju v prospech nášho podnikania. Tieto snahy sú zdokumentované v našej správe o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorú sme druhýkrát vydali v decembri 2021.

júla 2022