Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Správa o trvalej udržateľnosti

Predložením prvej správy koncernu o trvalej udržateľnosti zverejňuje spoločnosť Swietelsky AG nad rámec svojich zákonných oznamovacích povinností informácie a údaje o aktivitách a službách spoločnosti vzhľadom na trvalo udržateľné hospodárenie. Spoločnosť tak robí preto, aby dodržala svoju povinnosť podávať svojim akcionárom informácie aj nefinančného charakteru.

Stiahnuť správu o trvalej udržateľnosti

/ Predslov predstavenstva

Vorstand Web 1

Vážené dámy a páni,

trvalá udržateľnosť je bez pochýb jednou z najdôležitejších tém našej doby. Spoločnosť SWIETELSKY je hrdá na to, že význam tejto témy rozpoznala už pred istým časom. Práve naopak, trvalá udržateľnosť je už viac ako 80 rokov súčasťou DNA našej spoločnosti. Tento pojem chápeme komplexne a podľa nás je predpokladom dlhodobej prosperity, ktorá je cieľom nášho snaženia od samého začiatku existencie našej firmy.

Dôležitými dimenziami tejto trvalej udržateľnosti je zdravie, bezpečnosť a spokojnosť našich zamestnancov, ako aj ich podnikateľského myslenia. Patrí k nim aj dôsledné dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov, ako aj čestné plnenie daňových povinností a odvodov. V neposlednom rade chápeme pod pojmom trvalej udržateľnosti aj našu snahu o vytváranie modernej infraštruktúry šetrnej k zdrojom. Samozrejmosťou je pre nás podpora ekologickej obchodnej politiky vo všetkých aspektoch. Oblasť ekológie nevnímame primárne ako nákladový faktor, ale predovšetkým ako príležitosť spoločnosti vyvíjať inovatívne obchodné modely.

Z tohto hľadiska sa nám toho za posledné roky veľa podarilo, súčasne však je v mnohých oblastiach pred nami ešte mnoho práce. Cieľom tejto správy je predstaviť naše snahy v oblasti trvalej udržateľnosti. Zverejňujeme ju prvýkrát v súlade s normami iniciatívy GRI a nad rámec svojich zákonných oznamovacích povinností. Okrem toho jasne vyjadrujeme záväzok dodržiavať ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), ktoré schválilo OSN v rámci Agendy 2030.

Ďalšie správy týkajúce sa udržateľného rozvoja budú nasledovať v pravidelných intervaloch, pretože sa aj naďalej budeme musieť zaoberať ústrednými výzvami nášho odvetvia, ako je moderné riadenie personálu vzhľadom na nedostatok odborných pracovníkoch, výstavba šetrná k existujúcim zdrojom v období klimatických zmien a digitalizácia procesov výstavby. S odvahou a inovačným potenciálom sa budeme snažiť čeliť všetkým týmto výzvam a pretvárať ich na konkurenčné výhody. Pozývame všetkých subdodávateľov a obchodných partnerov v celom reťazci vytvárania hodnôt, aby sa spolu s nami vydali na túto cestu.

v novembri 2019