Swietelsky AG

Férovosť

Činnosť podnikateľskej skupiny SWIETELSKY sa vyznačuje vysokým stupňom zodpovednosti voči štátu a spoločnosti. Vďaka dodržiavaniu právnych rámcových podmienok v rámci celého koncernu a etických noriem, ktoré ich presahujú si udržiavame svoju reputáciu spoľahlivého, kompetentného partnera dodržiavajúceho zákony.

Činnosť do roku 2025

  • Certifikácia v oblasti boja proti korupcii a kartelového práva spoločnosti Swietelsky AG
  • Certifikácia v oblasti ochrany údajov spoločnosti Swietelsky AG
  • Každý rok 100 percent vyškolených vedúcich pracovníkov v oblasti boja proti korupcii a compliance (súčasnosť)
  • 95 percent vyškolených zamestnancov v oblasti compliance a ochrany údajov, ako aj kybernetickej bezpečnosti (IT prístup)
  • Centrálne vytváranie platformy subdodávateľov na hodnotenie ESG obchodných partnerov a dodávateľov
  • Rozšírenie riadenia rizík v spoločnosti o aspekty ESG

Prečítajte si v našej správe o trvalej udržateľnosti viac o férovosti spoločnosti SWIETELSKY, ako aj o témach

  1. Boj proti korupcii a compliance, strana 68 – 71
  2. Féroví obchodní partneri, strana 72 – 75
Mag. Gernot Reiter, CSE; riaditeľ úseku compliance a ochrana údajov
„Compliance nie je modernou záležitosťou, ale podmienkou trvalo udržateľného úspechu spoločnosti v záujme všetkých interných a externých akcionárov.“

Mag. Gernot Reiter, CSE; riaditeľ úseku compliance a ochrana údajov

Kontakt