Swietelsky AG

Kontaktná osoba pre zástupcu médií

Spoločnosť SWIETELSKY kladie veľký dôraz na transparentnosť, otvorenosť a priateľskú komunikáciu so všetkými akcionármi. Tím marketingového a PR oddelenia je vám preto k dispozícii v prípade otázok z médií alebo otázok týkajúcich sa sponzorstva. Pri akýchkoľvek iných otázkach odovzdáme vašu žiadosť príslušnému odbornému úseku v rámci spoločnosti.

Náš tím