Swietelsky AG
  • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

SPEKTRUM ČINNOSTÍ KONCERNU

Pozemné stavby

Spoločnosť SWIETELSKY dokáže efektívne zrealizovať stavby akéhokoľvek rozsahu. Vďaka tomu sme dôveryhodným partnerom rôznych cieľových skupín, ako sú napríklad rodiny pri stavbe vlastného bývania, verejní objednávatelia zákaziek, bytové družstvá, súkromní investori, projektanti, priemyselné podniky a mnohí ďalší. Klient sa môže vždy spoľahnúť na to, že spoločnosť SWIETELSKY stavia na pevných hodnotách. Spoľahlivosť a ekonomická stabilita sú vlastnosti, ktoré si na nás objednávatelia cenia. Nesmierne množstvo projektov je dôkazom flexibility spoločnosti SWIETELSKY ako v úlohe dodávateľa, tak aj ako generálneho dodávateľa. Vďaka komplexnej odbornosti – aj v oblasti moderných drevených a hybridných stavieb – sa považujeme za poskytovateľa služieb pri aplikácii rôznych stavebných materiálov, ktorý dokáže vyhovieť akýmkoľvek požiadavkám.

Prejsť na rozsah činností Pozemné stavby
Pozemné stavby

Inžinierske stavby

V oblasti inžinierskych stavieb zabezpečuje spoločnosť SWIETELSKY optimálne využívanie priestorov a životného prostredia a súčasne maximálne chráni prírodu. Špecializujeme sa aj na komplexné stavebné projekty v náročnom teréne, ako sú napríklad hory alebo podzemie. Vďaka využívaniu najmodernejších technológií a medziodvetvových znalostí dokážeme ponúkať inovačné, ekonomické a ekologicky udržateľné riešenia. Platí to pre zemné práce, vodné stavby a zakladanie stavieb, ako aj pre stavbu zásobovacích a odpadových sietí, prieplavov, hrádzí a kanalizácií. V oblasti špecializovaných inžinierskych stavieb disponuje spoločnosť SWIETELSKY takisto rozsiahlymi kompetenciami.

Prejsť na rozsah činností Inžinierske stavby
Inžinierske stavby

Výstavba ciest a mostov

Na začiatku histórie spoločnosti SWIETELSKY bola individuálna mobilita miliónov Európanov iba odvážnou víziou. Pre jedného zo zakladateľov cestného staviteľstva, Hellmutha Swietelskeho, sa táto oblasť stala životným poslaním. Behom viac ako 80 rokov sme niekoľkokrát posunuli svoje vlastné hranice a úspešne sme zvládli akýkoľvek projekt z oblasti výstavby ciest a mostov. Ako skúsený, flexibilný partner a partner verejného sektoru orientovaný výhradne na kvalitu sme pomáhali pri výstavbe infraštruktúry a pri jej ďalšom rozvoji. Aj pri zmene požiadaviek stála spoločnosť SWIETELSKY vždy na špici vývoja. Preto sa na nás naši partneri obracajú v otázkach realizácie moderných riešení rastúcich urbanistických priestorov viac ako kedykoľvek predtým.

Prejsť na rozsah činností Výstavba ciest a mostov
Výstavba ciest a mostov

Železničné stavby

Princíp trvalej udržateľnosti mal zásadný vplyv na myslenie a konanie predstaviteľov spoločnosti SWIETELSKY počas celej jej histórie. Jej zakladatelia to vedeli už pred 80 rokmi: bez prepravy po železnici by došlo veľmi rýchlo k ekonomickému a ekologickému preťaženiu cestnej dopravy. Z priekopníka cestnej výstavby sa stal priekopník železničnej výstavby. Spoločnosť SWIETELSKY vytvára v oblasti výstavby koľají predpoklady pre rýchlu, výhodnú a pohodlnú prepravu osôb a tovarov. Vďaka premysleným investíciám si spoločnosť mohla zadovážiť najmodernejší strojový park a vlastný železničný podnik. Za pomoci vývoja a používania veľkorozmerových strojov sa spoločnosti SWIETELSKY podarilo zásadne zmeniť železničnú výstavbu vzhľadom na efektívnosť a bezpečnosť pri práci. Dnes sme v tomto odvetví vo vedúcej pozícii v Európe a naše aktivity siahajú až do Austrálie.

Prejsť na rozsah činností Železničné stavby
Železničné stavby

Výstavba tunelov

Okrem toho, že železničné a cestné tunely skracujú vzdialenosti, tak predovšetkým vo vysokohorskom prostredí skvalitňujú životné prostredie ľuďom aj zvieratám. Presun dopravy pod zem chráni prírodné zdroje a znižuje jej hlučnosť. Aj v rozvíjajúcich sa urbanistických priestoroch zaručujú tunely efektívnu mobilitu ohľaduplnú k životnému prostrediu. Ako priekopník v cestnej a železničnej výstavbe vidí spoločnosť SWIETELSKY potenciál v budovaní štôlní a tunelov. Vďaka účasti na významných projektoch v oblasti vytvárania infraštruktúry sme sa dokázali vyprofilovať na popredného špecialistu aj v tomto odvetví. Hlavné znaky, ktoré spoločnosť SWIETELSKY charakterizujú, sú dlhodobé skúsenosti pri práci v náročnom geologickom teréne, kompetentnosť pri používaní špičkových technologických strojov a postupov a tiež rozsiahle know-how našich stavebných technikov a konštruktérov.

Prejsť na rozsah činností Výstavba tunelov
Výstavba tunelov