Swietelsky AG

Tiráž

Webové stránky uvedené dolu sú majetkom spoločnosti Swietelsky AG so sídlom v Linzi/Rakúsko:


Uvedené webové stránky majú podporiť komunikáciu medzi zákazníkmi, obchodnými partermi, potenciálnymi zamestnancami a zainteresovanou verejnosťou so spoločnosťami, ktoré sú v úplnom alebo čiastočnom vlastníctve spoločnosti Swietelsky AG po celom svete.

Za obsah zodpovedá:

Swietelsky AG
Edlbacherstraße 10
4020 Linz
Österreich

Telefón: +43 (0) 732 6971-0
Odoslať e-mail

Predstavenstvo spoločnosti Swietelsky AG:

 • DI Dr. Peter Krammer (CEO)
 • Harald Gindl, MBA (CFO)
 • DI Klaus Bleckenwegner (COO medzinárodní obchod) 
 • Peter Gal (COO železničné stavby)
 • August Weichselbaumer (COO Rakúsko)

Ďalšie informácie:

 • Predmet podnikania: stavebný podnik
 • Číslo záznamu v obchodnom registri: 83175t
 • Sídlo spoločnosti: Linz, Rakúsko
 • Registrový súd: Spolkový súd Linz
 • IČ DPH: ATU 23240400
 • Číslo zamestnávateľa: 400050501
 • Člen: Obchodnej komory Rakúska
 • Stavovské právo: živnostenský zákon

Autorské právo:

Všetky informácie uvedené na internetových stránkach www.swietelsky.com sú chránené autorským právom. Nepovoľujeme využívanie údajov na súkromné a komerčné účely bez nášho výslovného písomného súhlasu. V prípade kópií treba v každom prípade výslovne upozorniť na autorské a vlastnícke práva spoločnosti Swietelsky AG. Informácie sa v žiadnom prípade nesmú meniť a bez písomného súhlasu sa nesmú používať na iných internetových stránkach ani na zosieťovaných počítačoch. Akékoľvek využívanie na súkromné, verejné alebo komerčné účely musí odsúhlasiť spoločnosť Swietelsky AG. Porušenie tejto podmienky zaväzuje na okamžité zničenie všetkých informácií. Uplatňovanie ďalších nárokov na náhradu škody zostáva vyhradené.

Ručenie:

Nesieme zodpovednosť len za vlastný obsah stránok www.swietelsky.com. Naše webové stránky zahrňujú aj odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov. Za cudzí obsah, ktorý je na týchto odkazoch dostupný však nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Externý text bol pri prvom kliknutí skontrolovaný z hľadiska protiprávneho obsahu. Až keď zistíme alebo keď budeme upozornení, že určitý text obsahuje nezákonný obsah, bude príslušný odkaz zrušený.

Zodpovednosť:

Informácie uvedené na našich webových stránkach boli spracované s náležitou starostlivosťou. Spoločnosť Swietelsky AG však neručí za ich úplnosť ani vhodnosť na určité účely. Používanie informácií umiestnených na týchto internetových stránkach prebieha na vlastné riziko používateľa.