Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Náš prístup

Stavebný priemysel je prirodzene odvetvím náročným na energie a zdroje. Odpoveďou na túto skutočnosť sú koncepcie ochrany prírody, recyklácie a odpadového hospodárstva. Spoločnosť SWIETELSKY sa snaží vo všetkých fázach svojich projektov zabezpečiť používanie šetrných postupov a ekologických zariadení.

Naším záujmom je neustály rozvoj povedomia našich zamestnancov orientovaného na ekológiu a kvalitu. Kľúčom k úspechu je podľa nás ich vlastné zodpovedné myslenie a konanie. Súčasne sú naši zamestnanci aj naším najcennejším zdrojom. Pri všetkých rozhodovaniach berieme do úvahy predovšetkým ich výkonnosť, motiváciu, zdravie a bezpečnosť. Neustále sa snažíme znižovať negatívne dopady našej podnikateľskej činnosti na okolie a celú spoločnosť a súčasne pritom zintenzívniť aj pozitívne vplyvy danej činnosti. Ako významný medzinárodný stavebný koncern sme si vedomí svojej zodpovednosti. Postupujeme podľa zásady: identifikovať riziká, prijať správne opatrenia a podporovať príležitosti.

Prečítajte si v našej správe o trvalej udržateľnosti viac o prístupe spoločnosti SWIETELSKY k trvalej udržateľnosti, ako aj o témach

  1. Riadenie trvalej udržateľnosti v spoločnosti SWIETELSKY, strana 52 – 55
  2. Stratégia udržateľného rozvoja, strana 56 – 57
  3. Strategické oblasti činnosti, strana 58
  4. Sustainable Development Goals, strana 59 – 61
  5. Profil spoločnosti, výkaz o pridanej hodnote, hodnotový reťazec 62 – 65
Christian Wahlmüller, riaditeľ úseku riadenia trvalej udržateľnosti
„Sme rozhodnutí podporovať vo svojom koncerne akékoľvek dôležité témy týkajúce sa trvalej udržateľnosti a neustále vylepšovať v rámci transparentnosti a efektivity podávanie informácií na túto tému.“

Christian Wahlmüller, riaditeľ úseku riadenia trvalej udržateľnosti

Kontakt