Swietelsky AG

Inovácie

Požiadavky na stavebný priemysel budú v budúcnosti komplexnejšie. Spoločnosť SWIETELSKY sa pokúša zohľadniť dopad na životné prostredie a spoločnosť už pri vývoji a plánovaní a maximálne znížiť emisie CO2 za pomoci inovatívnych riešení, procesov a produktov počas celého životného cyklu.

Činnosť do roku 2025

  • Podpora výstavby orientovanej na životný cyklus – na základe kompetencií (dizajn, materiály a procesy)
  • Vývoj riešení a produktov na prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy
  • Neustále zlepšovanie stavebných metód efektívne využívajúcich zdroje
  • Zameranie sa na stavebné materiály šetriace CO2
  • Zvýšenie podielu certifikácie budov

Prečítajte si v našej správe o trvalej udržateľnosti viac o inováciách spoločnosti SWIETELSKY, ako aj o témach

  1. Udržateľný dizajn a digitalizácia, strana 78 – 84
Christian Wahlmüller, riaditeľ úseku riadenia trvalej udržateľnosti
„Transparentnosť, uskutočniteľnosť a merateľnosť sú základným pilierom našich inovatívnych procesov v stavebnom priemysle.“

Christian Wahlmüller, riaditeľ úseku riadenia trvalej udržateľnosti

Kontakt