Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Administratívna budova Lagermax Autotransport, Bratislava

01.03.2024

Swietelsky – Slovakia, Divízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb s partnerom CONZEPT Container Modulbau & Handel GmbH pre spoločnosť Detvianska s.r.o., Bratislava úspešne odovzdala do užívania objekt „Administratívnej budovy Lagermax Autotransport, Bratislava“.

Nová administratívna budova plne nahradila dosluhujúcu administratívnu budovu a zvýšila komfort a kapacitu pre pracovníkov nášho dlhodobého partnera.

 

Verwaltungsgebäude Lagermax Autotransport, Bratislava

Swietelsky – Slowakei, Division Hochbau und Generalunternehmerbau mit Partner CONZEPT Container Modulbau & Handel GmbH für die Firma Detvianska s.r.o., Bratislava hat das Objekt „Lagermax Autotransport, Bratislava Verwaltungsgebäude“ erfolgreich zur Nutzung übergeben.

Das neue Verwaltungsgebäude ersetzte vollständig die Alte Verwaltungsgebäude und erhöhte den Komfort und die Kapazität für die Mitarbeiter unseres langjährigen Partners.