Swietelsky AG
Späť

Cyklotrasa Holíč - Skalica

26.06.2023

Prvý júnový deň, presne na Deň detí,  sme oficiálne odovzdali novú cyklotrasu medzi Holíčom a Skalicou. V obľúbenom cykloturistickom regióne tak pribudlo ďalších 3,2 km cyklotrás. Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnili primátor mesta Holíč Zdenko Čambal, primátorka Skalice Oľga Ľuptáková, zástupcovia obcí Vrádište a Kátov a riaditeľ Divízie dopravných a inžinierskych stavieb Swietelsky-Slovakia, Oblasť Juh Juraj Marko.

Výstavba cyklotrasy pozostávala z dvoch etáp. Prvá časť cyklotrasy je situovaná v katastrálnom území Holíč a Kátov. Celková dĺžka  trasy je 2,372 km a súčasťou je lávka pre cyklistov cez rieku Chvojnica, chránené parkovisko pre bicykle (bike and ride) a nové verejné osvetlenie pri prechode pre chodcov a cyklistov. Napája sa na cykloturistické trasy v regióne, na Záhorskú cyklomagistrálu, na cyklotrasu vedúcu popri rieke Morava – Vytržina a na spojku na Baťov kanál. Druhá časť cyklotrasy je situovaná prevažne v extraviláne mesta Skalice. Dĺžka druhej časti cyklotrasy je 0,835 km a slúži na prepojenie a predĺženie existujúcich cykloturistických trás v lokalite mesta Skalice a rekreačnej oblasti Skalické rybníky.

Nová cyklotrasa je súčasťou projektu Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie, ktorú realizuje Združenie obcí CykloEko. Zakladateľmi združenia sú mestá Holíč a Skalica a obce Kátov a Vrádište. Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.

Stavbu cyklotrasy realizovala Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, oblasť Juh. Stavebné práce začali v septembri minulého roka a dokončenú zákazku sme investorovi odovzdali v plánovanom termíne, ešte pred zahájením letnej sezóny.