Swietelsky AG
Späť

Divízia železničných stavieb Swietelsky – Slovakia spol. s r.o. podpísala novú zmluvu o dielo

19.04.2022

Divízia železničných stavieb Swietelsky – Slovakia spol. s r.o. získala významný projekt :„ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, rekonštrukcia koľaje č. 1 a koľaje č. 2“ v hodnote 32,3 milióna €.

Dňa 30.03.2022 sme na pôde Ministerstva dopravy, v zastúpení Mgr. Viliama Perknovského a za účasti Ing. Andreja Doležala, ministra dopravy a výstavby SR (na obrázku vľavo) i Ing. Miloslava Havrilu, generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky( na obrázku v strede), podpísali Zmluvu o dielo.