Swietelsky AG
Späť

Motoristi jazdia po takmer 7 kilometroch opravenej cesty

22.07.2021

Stavebná spoločnosť Swietelsky – Slovakia dokončila náročnú rekonštrukciu a opravu 6,8 kilometrov cesty II/516 od križovatky ciest I/61 a II/516 v Trenčianskej Teplej až za Trenčianske Teplice na horský prechod Machnáč. Práce trvali od 22.08.2019 do 14.06.2021 a ich investorom bol Trenčiansky samosprávny kraj.

 

„Novou skladbou vozovky pri použití asfaltov v najvyššej kvalitatívnej triede, ktoré sa používajú aj na diaľniciach, by mala byť zabezpečená dlhodobá funkčnosť a bezporuchovosť cesty. Obzvlášť, keď sa intenzita dopravy v tejto lokalite veľmi zvýšila.

 

Obyvatelia obce Trenčianska Teplá ocenia nielen nové dopravné značenie a bezpečnostné prvky, ale aj novú autobusovú zástavku, ktorá umožní komfortnejšie odchody, príchody a nastupovanie.

 

V rámci zabezpečenia stability cesty sa pracovalo aj na horskom prechode Machnáč, kde vzniklo päť nových kotvených železobetónových múrov v celkovej dĺžke 810 metrov. Múry sú založené na špeciálnych hlbinných mikropilótach, ktorých celková dĺžka dosahuje 10 695 metrov. Na horskom priechode sa realizovala aj protierózna ochrana svahov na ploche 3 200 m2.

 

V meste Trenčianske Teplice sa rekonštruovali dva mosty cez potok Teplička. Prvý z roku 1940 bol zbúraný a za dva mesiace bol postavený nový dlhý 9,6 metrov a široký 18,5 metrov, vrátane chodníkov. Druhý most zostal zachovaný, ale prešiel celkovou rekonštrukciou, súčasťou ktorej bola nová spriahnutá doska, izolácie a konštrukčné vrstvy vozovky.

 

Celkovo sa na stavbe použilo asi 13 000 ton asfaltových zmesí, 4 700 m3 betónu a 120 000 kg betonárskej výstuže.