Swietelsky AG
Späť

Nový obchodný retail v Trnave

07.02.2023

Na Slovensku sme nadviazali na úspešnú spoluprácu našich kolegov z Česka a pre spoločnosť RP Trnava, a.s. (Fidurock) v Trnave, neďaleko obchvatu na Senicu, vyrástol na zelenej lúke nový obchodný retail.

 

Spoločnosť RP Trnava ako investor, doplnil tak na pôvodnej zelenej lúke o výmere cca 22 000 m2 v už existujúcom retailparku známeho pod označením TMT, chýbajúci sortiment predajní a služieb akými sú predajňa potravín BILLA, lekáreň VESNALA ale i predajňa trendového oblečenia GATE a rozličného tovaru aký nájdete len v TEDI. Túto novú budovu s priľahlými funkčnými plochami realizovala spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Divízia pozemných stavieb a generálny dodávateľ stavieb ako prvú stavbu pre investora RP Trnava.

Súčasťou objektu predajní o rozlohe  necelých 5 500 m2, sú okrem priľahlých spevnených plôch a parkovísk v celkovej ploche cca 8 000 m2  aj rozľahlé zelené plochy o výmere 12 000 m2 slúžiace ako oddychová zóna pre návštevníkov jednotlivých prevádzok spolu s detským ihriskom. V rámci stavby bola zrealizovaná presklená fasáda, prípojky vody, plynu, dažďovej a splaškovej kanalizácie ako aj vsakovacie studne pre čo najoptimálnejšie zadržiavanie zrážok na území retailparku. Vnútorné priestory sú pripravené ako holopriestory a čakajú na doplnenie fitoutov podľa požiadaviek a priania budúcich nájomníkov. S ohľadom na zvyšujúce sa požiadavky na zachovanie čo najväčšej plochy zelene v okolí stavieb, je súčasťou objektu aj „zelená strecha“ – teda plocha s vysadenými, špeciálne na to určenými rastlinami, ktorá dodáva stavbe inú tvár – samozrejme, v prípade pohľadu z vtáčej perspektívy.

Začiatok výstavby bol poznačený ustupujúcou pandémiou Corona vírusu a následne vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý mal a dodnes má celosvetový dopad na dostupnosť materiálov ako aj ich cenu. Tieto celosvetové problémy nakoniec ukrojili z časti stavby, keď sa investor pod váhou nárastu cien rozhodol o realizáciu skrátenej verzie budovy o približne 44m, teda o necelých 1 600 m2. Začiatok samotnej realizácie sa aj vďaka týmto udalostiam nenápadne posúval z Novembra 2022 až na koniec mája 2023. K tomuto posunu realizácie však hlavne prispelo oneskorenie správoplatnenia stavebných povolení a to skoro o pol roka. Dobiehať tento deficit bolo ozajstnou výzvou. Nakoniec sa nám to podarilo a stavba bola odovzdaná dokonca v mesačnom predstihu oproti zmluvnému harmonogramu prác.

V súčasnosti je stavba čiastočne sprevádzkovaná a naše výkony pre investora pokračujú vo forme stavebných úprav – fitoutov v dvoch nájomných jednotkách prevádzok TEDI a GATE. Obsahom dodávky je realizácia sadrokartónových priečok, podhľadov, kompletnej dodávky vzduchotechnických zariadení, vykurovania, zdravotechniky, ako aj obkladov a dlažieb. K tomu samozrejme elektroinštalácie silnoprúdových rozvodov ako aj EPS a HSP. Všetko v súlade s požiadavkami budúcich nájomcov. Predpokladané ukončenie a odovzdanie týchto objektov o celkovej výmere cca 1 300 m2 je koniec februára 2023.