Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Poštové distribučné centrum, Ivanka pri Dunaji

12.07.2022

Prístavba k už existujúcemu distribučnému centru rakúskej pošty v Ivanke pri Dunaji

Práve v týchto dňoch finišujú zamestnanci divízie pozemného staviteľstva Swietelsky – Slovakia, práce na tretej etape výstavby poštového distribučného centra v Ivanke pri Dunaji. Stavbu plánujú odovzdať investorovi do konca júla 2022. Investor takto získa dodatočnú kapacitu na triedenie poštových zásielok.

Zákazku sa vedeniu divízie podarilo získať v polovici decembra roku 2021. Začiatok prác na stavenisku začal aktívne až v marci 2022.  Bolo to presne obdobie, na prelome konca poslednej vlny pandémie a rozbiehajúceho sa vojnového konfliktu na Ukrajine. Trh už začal reagovať na ďalší prudký rast cien stavebných materiálov, pohonných hmôt, energií a začali sa prejavovať aj prvé dopady rastúcej miery inflácie. Rovnako začal byť aj problém s dostupnosťou niektorých materiálov a výrobných kapacít.  

Toto bola od začiatku výzva aj pre celý stavebný tím -  zvládnuť objednávanie výkonov a zabezpečiť dodávku materiálov tak, aby bolo možné dodržať zmluvne dohodnutú cenu a čas realizácie. Prvé mesiace boli preto veľmi náročné, bolo potrebné vo veľmi krátkom čase dostať pod zmluvy všetky kritické subdodávky. Toto sa úspešne  podarilo zvládnuť. Vedeniu stavby sa dokonca podarilo výrazne skrátiť aj pôvodne plánovanú celkovú dobu výstavby o 4 mesiace.  

Pre Divíziu pozemných stavieb Swietelsky – Slovakia ide už o šiestu úspešnú realizáciu distribučnej haly pre obchodnú skupinu rakúskej pošty na Slovensku.