Swietelsky AG
  • SWIE Seite Ueber Uns Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb
Späť

Prístavba expedičnej haly SPS v Budimíre

19.02.2024

Swietelsky – Slovakia, Divízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb, úspešne odovzdala do užívania objekt prístavby expedičnej haly v Budimíre.

Objekt sa nachádza v blízkosti diaľničného privádzača pri štátnej ceste I/68 a rieši zväčšenie manipulačného priestoru, vrátane rozšírenia priľahlých spevnených plôch.