Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Rekonštrukcia cesty v Prešove s nevídaným nasadením stavebnej techniky

22.07.2021

Divízia dopravných a inžinierskych stavieb Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. v združení so spoločnosťou Metrostav a.s. začala od 31.3.2020 realizovať modernizáciu cesty I/18 v úseku Prešov-Lipníky.

 

Naša spoločnosť zabezpečovala rekonštrukciu úseku č.1 v Prešove s celkovou dĺžkou 1 900 metrov a to od nadjazdu v časti Ľubotice, až po koniec mesta v časti Nižná Šebastová, križovatku s cestou III/3432. Stavebné práce pozostávali z:

  • Rekonštrukcie úseku cesty I/18,
  • Rekonštrukcie chodníkov v časti Ľubotice a Nižná Šebastová,
  • Rekonštrukcie mostov č. I/18-450 a č. I/18-456.

 

Rekonštruovala sa štvorpruhová cestná komunikácia s vysokou intenzitou dopravy (cca 30 000 vozidiel/24 hod.) a silným tranzitom nákladnej dopravy. Z hľadiska realizácie to bola náročná stavba hlavne preto, že práce na danom úseku prebiehali v intraviláne mesta Prešov pod trolejovým vedením a len s čiastočným obmedzením dopravy - do dvoch jazdných pruhov.

 

Z hľadiska realizovaných objemov išlo o:

  • pokládku asfaltových vrstiev s celkovou výmerou cca 35 000 m²,
  • kompletnú výmenu podkladových vrstiev, vrátane úpravy podložia, s celkovou výmerou cca 26 000 m²,
  • celkový objem asfaltérskych prác cca 15 000 t,
  • celkový objem zabudovaného kameniva cca 60 000 t,
  • celkový rozpočtový náklad cca 4,9 mil. Eur.

 

Úspešná realizácia stavby si vyžadovala súčasné nasadenie veľkého množstva stavebnej mechanizácie. Vďaka preto patrí nielen pracovisku Oblasť Východ, ale aj oblastiam Sever a Stred, ktoré sa spolupodieľali na pokládke obrusnej asfaltovej vrstvy v tandeme. Tá prebiehala kontinuálne takmer v celej dĺžke a v polovičnom profile. V jeden pracovný deň sa takto podarilo uložiť 1 663 t asfaltovej zmesi SMA 11.