Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Rekonštrukcia Kolonádového mosta v Piešťanoch

22.07.2021

Pre divíziu dopravných a inžinierskych stavieb Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. bola rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Kolonádového mosta cez rieku Váh v kúpeľnom meste Piešťany, skutočne veľkou výzvou.

Most tvorí spojovací prvok medzi Kúpeľným ostrovom na ľavom brehu a mestom Piešťany na pravom brehu rieky Váh. Postavený bol v rokoch 1931–1933 podľa návrhu Ing. arch. Emila Belluša a bol navrhnutý ako promenádny most a most pre cestnú premávku s predajňami umeleckých predmetov a s miestnosťou na podávanie liečivej vody. V súčasnosti je most určený pre pešiu a cyklo premávku a predajne. Dodnes je najdlhším krytým mostom na Slovensku.

Základné údaje

 

Doba rekonštrukcie:         06/2019 – 6/2021

Prestavaná čiastka:           1 212 tis. Eur bez DPH

Financovanie:                  štátna dotácia a zdroje mesta

Dĺžka mosta:                    156,6 m

Šírka mosta:                     šírka vozovky 5,0 m + šírka pešej zóny 6,8 m

 

Stavba bola špecifická tým, že išlo o rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky. Rekonštrukcia bola členená na rekonštrukciu samotného mostného objektu a nadstavby. Pozostávala zo sanácie betónových plôch spodnej časti mosta vo výmere 2 200 m2, z vozovky boli  odstránené pôvodné asfaltové vrstvy a odvodňovače a nahradené novou konštrukciou vozovky. Pôvodné obrubníky s rímsou boli nahradené novými s povrchovou úpravou formou terazza. Zo všetkých kovových konštrukcií boli odstránené pôvodné nátery a aplikovali sa nové s celkovou plochou 1246 m2. Ďalej boli sanované vonkajšie steny, vnútorné omietky a stropy celej nadstavby vo výmere 2345 m2, zrekonštruovalo sa oplechovanie strechy a uložené boli aj nové inžinierske siete.