Swietelsky AG
Späť

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. je zapísaná v registri EMAS

24.02.2021

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. je zapísaná v registri EMAS

Vedenie spoločnosti kladie dôraz na ochranu životného prostredia, čoho dôkazom je dlhodobo zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001. Ďalším krokom v environmentálnom rozvoji je využívanie dobrovoľného nástroja Európskej únie - schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Udelením registrácie v schéme EMAS Slovenskou agentúrou životného prostredia v roku 2021 sa spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. zaradila medzi spoločnosti, ktorým záleží na udržateľnej budúcnosti.

Schéma EMAS ponúka systémový prístup, pričom ide o najdôveryhodnejší a najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 schéma EMAS spočíva v:

  • prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania;
  • dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov;
  • silnom zapojení zamestnancov;
  • hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami;
  • poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie;
  • registrácii prostredníctvom príslušného orgánu, na základe úspešného overenia akreditovaným/licencovaným environmentálnym overovateľom.

Schéma EMAS je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.