Swietelsky AG
Späť

Ukončenie výstavby Distribučného centra SPS v Trenčíne

09.08.2021

Swietelsky – Slovakia dokončil v Trenčíne distribučné centrum Slovak Parcel Service. Vyrástlo na ploche 8640 m²

Na viac ako dva milióny eur vyšla stavba areálu Lutrans - Distribučné centrum v Trenčíne – Záblatie, ktoré užíva spoločnosť Slovak Parcel Service. Projekt na ploche takmer 8.640 m² realizovala Divízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb Swietelsky-Slovakia. Investorom bola spoločnosť Lutrans-Real.

Okrem haly pre triedenie zásielok bola súčasťou objektu aj administratívna budova, areálové komunikácie, manipulačné plochy, prípojky inžinierskych sietí a zeleň. Vybudovalo sa i napojenie na hlavnú prístupovú komunikáciu v rámci priemyselného parku v Záblatí.

„Išlo o jednu z časovo náročnejších stavieb, pretože je umiestnená v mieste bývalých mokradí, ktoré tu ostali po koryte rieky Váh. Vyrástla  teda na blatistom podloží,“ hovorí Radovan Dziak, projektový vedúci Divízie pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb Swietelsky-Slovakia.

Počas realizácie musela stavba bojovať s vysokou hladinou spodnej vody, čo si vyžiadalo zmenu pod spevnenými plochami ako aj systému a spôsobu pokládky potrubí dažďovej kanalizácie. Stabilizovala sa aj zemina spevnených plôch, čo výrazne zlepšilo charakteristiku základnej vrstvy pod komunikáciami.

V priebehu výstavby sa investor rozhodol objekt rozšíriť a k pôvodne plánovanému objektu pribudla nová časť expanzie. Napriek všetkým zmenám sa podarilo stavbu dokončiť a odovzdať v zmluvnom termíne a skolaudovať. Dnes už nový objekt slúži svojmu účelu a novému nájomcovi. Pre Swietelsky – Slovakia išlo o piatu realizáciu distribučného centra pre užívateľa Slovak Parcel Service.