Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Unikátna rekonštrukcia Zimného štadióna

08.02.2021

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia úspešne zrealizovala rekonštrukciu zimného štadióna pre mesto Prešov s rozpočtovým nákladom  viac ako 4 mil. EUR.

Realizácia stavby pracovníkmi Oblasti Východ z Divízie dopravných a inžinierskych stavieb bola unikátna, najmä pokiaľ ide o rekonštrukciu strechy s celkovou plochou 4 300 . Koncept technického riešenia pozostával zo sústavy nosných a predpínacích lán typu OPEN SPIRAL STRAND talianskeho výrobcu RADEALLI s celkovou dĺžkou lán 9 348 m, ktoré boli ukotvené v železobetónovom venci tvaru U. Lanová sieť bola pospájaná 4 200 kusmi lanových trojsegmentových spojok, poloha ktorých bola geodeticky zameraná z dôvodu zachovania geometrie strechy.

Lanová strešná konštrukcia je nepretržite on-line monitorovaná. Sledované sú sily, polohové zmeny konštrukcie a ďalšie zadané parametre, ktoré sa permanentne analyzujú a vyhodnocujú.  Ide o jednu z prvých SMART konštrukcií tohto typu na Slovensku.

Realizácia stavby pozostávala, okrem rekonštrukcie strechy, aj z ďalších stavebných úprav štadióna - rekonštrukcia hľadiska a vstupných priestorov, osadenie nových turniketov, inštalácia vzduchotechniky, vybudovanie nových sociálnych zariadení a výťahov, osadenie nového presklenia štadióna, rekonštrukcia vonkajších priestorov (parkovisko, chodníky, zeleň a verejné osvetlenie). 

Výnimočnosť tejto stavby bola aj v tom, že išlo o vzácne architektonicko-inžinierske dielo a to ako v slovenskom, tak aj v celosvetovom meradle. Pri porovnaní najvýznamnejších objektov sveta s nosnou strešnou konštrukciou v tvare hyperbolicko-parabolickej predpätej lanovej siete s dvojitou krivosťou patrí streche nášho zimného štadióna štvrté miesto na svete. Pred nami je už len Velodrom v Londýne, Aréna v Calgary a Dorton aréna v Raleigh.

Pokiaľ ide o realizáciu stavby, teší nás uznanie a rešpekt tak domácej, ale aj zahraničnej odbornej, ale aj laickej verejnosti, že sa podarilo uchovať a na vysokej technickej úrovni zrekonštruovať tak unikátnu konštrukciu.