Swietelsky AG
Späť

Viacúčelová športová hala  v Bratislave

09.02.2021

V minulom roku 2020 sa podarilo kolektívu Swietelsky – Slovakia, divízia pozemné stavby a generálny dodávateľ stavieb, pod vedením technického riaditeľa Ing. Martina Uríka, odovzdať skolaudovaný objekt Viacúčelovej športovej haly do užívania Slovenskému zväzu hádzanej SR.

Jedná sa o realizáciu športovej haly so zázemím v širšom centre Bratislavy, na Junáckej ulici, v susedstve bývalého Domu športu, plavárne na Pasienkoch a futbalového štadióna. Táto realizácia celkovo zhodnotila dlhodobo nevyužívaný a chátrajúci priestor tenisových kurtov a priľahlých pozemkov. Objekt bude využívaný nielen na aktivity samotného zväzy hádzanej ale i na usporiadanie rôznych podujatí aj pre ostatné loptové športy.

Celková kapacita objektu viacúčelovej športovej haly je 234 divákov, dopravné napojenie haly je tvorené asfaltovou prístupovou komunikáciou, ktorá bude predĺžením existujúcej vnútro-areálovej komunikácie športového areálu. Hracia plocha haly pozostáva z dvoch ihrísk s rozmermi 40 x 20 m a je osvetľovaná LED svietidlami, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky pre športovú činnosť a prípadné televízne prenosy. Na 2.NP sa nachádza vstupný priestor s klubovňou a hygienickými zariadeniami pre návštevníkov. Na tento priestor nadväzuje vstup na pevnú tribúnu, nachádzajúcu sa nad šatňami.

Úlohou pre realizačný tím bolo, v krátkej dobe (rok a pol), vyprojektovať, získať stavebné povolenia, objekt športovej haly postaviť a skolaudovať, čo sa aj napriek zložitej pandemickej situácii podarilo.  

Veríme, že z novej športovej haly sa už čoskoro budú môcť tešiť samotní športovci, ale aj široká verejnosť. Sme rovnako radi, že naša spoločnosť SWIETELSKY mohla takto prispieť k realizácii peknej myšlienky a k ďalšiemu zhodnoteniu tohto územia v Bratislave.