Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Výstavba najväčšieho logistického parku na Slovensku

22.10.2021

Takmer dva a trištvrte milióna eur budú stáť spevnené plochy pre investora VGP Park Bratislava a.s., ktoré dodáva Divízia dopravných a inžinierskych stavieb Swietelsky-Slovakia, prostredníctvom objednávateľa stavebných prác – spoločnosti Adifex, a.s. Ambiciózny projekt administratívneho a logistického parku sa bude rozkladať na rozlohe viac ako 585 tisíc , len pár minút od Bratislavy.

Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území obce Bernolákovo v okrese Senec, v blízkosti úseku diaľnice D1 Bratislava-Trnava, čo umožní ľahké spojenie do významných okolitých európskych miest – Bratislavy, Viedne a Győru. V projekte pre areálovú infraštruktúru sú riešené viaceré typy dopravy a to: osobná, nákladná, pešia, cyklistická a hromadná autobusová doprava.

Prvou úlohou pri výstavbe spevnených plôch v okolí hál s označením F a H bolo vybudovanie inžinierskych sietí - dažďovej a splaškovej kanalizácie, pitného a požiarneho vodovodu a prípojky plynu pre vykurovanie objektov.

Najdominantnejšou plochou v rámci oboch objektov je manipulačná plocha tvorená cementobetónovým krytom o výmere 19 079 m², potom plocha s betónovou zámkovou dlažbou s výmerou 13 174 a asfaltobetónový kryt z modifikovaného asfaltu s rozlohou 12 332 m². Tieto plochy dopĺňa nespevnená plocha požiarnej štrkovej cesty s veľkosťou 3 645 m². Spevnené plochy sú doplnené o sadové úpravy pozostávajúce z drevín nižšieho aj vyššieho vzrastu a mulčovacích prvkov.

Lokalita, v ktorej sa stavebné dielo nachádza, je dopravne napojená na diaľnicu prostredníctvom novej diaľničnej mimoúrovňovej križovatky „Triblavina“. V týchto miestach bola tiež rozšírená existujúca diaľnica D1 na kategóriu D 33,5/120, čím sa jednoznačne zvýšil komfort dopravnej obslužnosti vybudovaného stavebného diela.