Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Výstavba „Regionálneho centra vzdelávania budúcnosti“ Pradiareň Kežmarok

16.07.2022

Výstavba „Regionálneho centra vzdelávania budúcnosti“ v Kežmarku

Prešovský samosprávny kraj vybral Strednú odbornú školu agropotravinársku a technickú v meste Kežmarok, ako príjemcu podpory pre vytvorenie „Regionálneho centra vzdelávania budúcnosti“.  Pre tieto účely bola navrhnutá stavba „Školská hala – dielne“. Výstavba začala 25.1.2022 a dokončenie stavby je stanovené v zmysle zmluvy do 540 dní od odovzdania staveniska objednávateľom

Stavba sa nachádza v extraviláne mesta Kežmarok, v mestskej časti Pradiareň. Stavebný pozemok je situovaný po ľavej strane cesty I/66 a budovaný objekt pozostáva z dvoch pavilónov - hlavnej budovy školy s ustajnením zvierat a z pavilónu garáží, s učebňou a dielňou – viď. vizualizácia.

Stavbu realizuje Divízia dopravných a inžinierskych stavieb – Oblasť Východ v objeme 2,671 mil. EUR a v súčasnosti prebiehajú zemné práce, prekládka kanalizácie, vŕtanie pilót a pod.