Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

HTB Baugesellschaft m.b.H.
Standort Zirl

K hlavným faktorom podieľajúcim sa na úspechu spoločnosti SWIETELSKY patrí plochá organizačná štruktúra, rýchle rozhodovanie a decentralizovane organizované firemné pobočky. Vo svojich regionálnych pracoviskách máme k zákazníkom skutočne veľmi blízko. Spájame pritom bezpečnosť veľkého stavebného podniku s flexibilitou miestnej stavebnej spoločnosti. Môžeme tak zaručiť rýchle a kompetentné rozhodovanie priamo na mieste a aj vo vašom regióne vytvárať cenné pracoviská. Na to sa môžete spoľahnúť! Sme tu pre vás a budeme sa tešiť na stretnutie s vami.

Ponúkame

Pozemné stavby

Vysokohorské stavby/horské chaty

Inžinierske stavby

Demolačné práce

Zemné práce

Kanalizácia a vodné diela

Elektrárne

Výstavby potrubia

Trhacie práce

Lanovky, vleky, ochrany a zábrany proti lavínam

Prieskumné vrty a vrtné práce

Hlbinné základy, zabezpečovanie výkopov a svahov

Výstavba ciest a mostov

Vyhliadkové plošiny

Zážitkové chodníky

Lesné cesty a poľnohospodárske cesty

Visuté mosty

Výstavba tunelov

Železničné tunely

Štôlne, kaverny a šachty

Cestné tunely

Špeciálne kompetencie

Sanácia kanálov

Vysokohorské stavby

Kovové konštrukcie

Strojné inžinierstvo

Téma

Mobilita

Železničné tunely

Štôlne, kaverny a šachty

Cestné tunely

Top referencie

01/05
 • Rakúsko
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru - Pozemné stavby
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Pozemné stavby

 • Rakúsko
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru - Inžinierske stavby
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Rakúsko
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru - Výstavba ciest a mostov
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Rakúsko
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru - Výstavba tunelov
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Výstavba tunelov

 • Rakúsko
  Špeciálne kompetencie
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Sanácia kanálov

 • Rakúsko
  Špeciálne kompetencie
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Vysokohorské stavby

 • Rakúsko
  Špeciálne kompetencie
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Kovové konštrukcie

 • Rakúsko
  Špeciálne kompetencie
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Strojné inžinierstvo

Kariéra

Často hľadané profesie v našej lokalite

Vodič/vodička bagra

Kontraktačné tímy

Stavebný robotník/robotníčka

Stavebný inžinier/inžinierka

Vedúci stavby

Stavebný technik

Kvalifikovaný robotník/robotníčka v stavebných profesiách

Rozpočtár

Obchodníci

Vodič/vodička nákladného vozidla

Strojný zámočník

Strojník

Murár

Stavbyvedúci

Vedúci projektu

Zámočník

Profesionálny pracovník pre oblasť špeciálnych inžinierskych stavieb

Technický asistent

Zástupca stavbyvedúceho

Majster

Profese, na které je možné se u nás vyučit

Pracovník/pracovníčka z oblasti technických strojov

Asistent/asistentka obchodu

Automobilový technik

Kontakt na otázky týkajúce sa profesijného rastu

Náš tím

Kontakt na otázky zákazníkov