Swietelsky AG

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Divízia dopravných a inžinierskych stavieb
Oblasť SEVER

K hlavným faktorom podieľajúcim sa na úspechu spoločnosti SWIETELSKY patrí plochá organizačná štruktúra, rýchle rozhodovanie a decentralizovane organizované firemné pobočky. Vo svojich regionálnych pracoviskách máme k zákazníkom skutočne veľmi blízko. Spájame pritom bezpečnosť veľkého stavebného podniku s flexibilitou miestnej stavebnej spoločnosti. Môžeme tak zaručiť rýchle a kompetentné rozhodovanie priamo na mieste a aj vo vašom regióne vytvárať cenné pracoviská. Na to sa môžete spoľahnúť! Sme tu pre vás a budeme sa tešiť na stretnutie s vami.

Ponúkame

Inžinierske stavby

Demolačné práce

Zemné práce

Frézovanie asfaltového podkladu

Kanalizácia a vodné diela

Protihluková ochrana

Výstavba ciest a mostov

Výroba asfaltu

Vyhliadkové plošiny

Diaľnice a cesty

Mosty

Zážitkové chodníky

Lesné cesty a poľnohospodárske cesty

Visuté mosty

Viadukty

Námestia

Parkoviská

Špeciálne kompetencie

Environmentálne technológie, výstavba skládok a investičná výstavba

Téma

Mobilita

Diaľnice a cesty

Mosty

Viadukty

Občianska vybavenosť

Kanalizácia

Top referencie

01/05
 • Slovensko
  Oprava cesty II/516 - Výstavba ciest a mostov
  Oprava cesty II/516

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  205-00 most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,6 m) - Výstavba ciest a mostov
  205-00 most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,6 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (89,40 m) - Výstavba ciest a mostov
  210-00 Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (89,40 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050201 nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (85,40 m) - Výstavba ciest a mostov
  214-00 Most v km 7,240 na ceste III/050201 nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (85,40 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,80 m) - Výstavba ciest a mostov
  218-00 Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 Budimír - Bidovce (93,80 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo - Inžinierske stavby
  Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka - Inžinierske stavby
  Lehota pod Vtáčnikom - Lehotský potok, jestvujúca prehrádzka

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce - Inžinierske stavby
  Protipovodňová a protipožiarna nádrž Miezgovce

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530; stavebné práce - Inžinierske stavby
  Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 7,530; stavebné práce

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň (1 038 m) - Výstavba ciest a mostov
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-220 Podtureň (1 038 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia prehrádzok v Krahuľskej doline - Inžinierske stavby
  Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia prehrádzok v Krahuľskej doline

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Žitná – Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta - Inžinierske stavby
  Žitná – Radiša, Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Rekonštrukcia cesty I/78 Námestovo - prieťah - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia cesty I/78 Námestovo - prieťah

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad C. II/537 v križovatke Podbanské (131 m) - Výstavba ciest a mostov
  Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-229 nad C. II/537 v križovatke Podbanské (131 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry (2 400 m) - Železničné stavby
  ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry (2 400 m)

  Kategória

  Železničné stavby

 • Slovensko
  Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica - križovatka - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia cesty Banská Štiavnica - križovatka

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Atletická dráha a chodník Teplička nad Váhom - asfaltové vrstvy - Výstavba ciest a mostov
  Atletická dráha a chodník Teplička nad Váhom - asfaltové vrstvy

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Rekonštrukcia komunikácii v obci Dlhá nad Kysucou - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia komunikácii v obci Dlhá nad Kysucou

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Rekonštrukcia cesty Kráľov Brod - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia cesty Kráľov Brod

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  I/65 Kremnica - Kremnické Bane: SO 222-01 Zárubný múr v km 0,755-0,820 vľavo a SO 223-00 Zárubný múr v km 1,250-1,415 vľavo - Inžinierske stavby
  I/65 Kremnica - Kremnické Bane: SO 222-01 Zárubný múr v km 0,755-0,820 vľavo a SO 223-00 Zárubný múr v km 1,250-1,415 vľavo

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Miestne komunikácie v obci Trenčianska Tepla - Výstavba ciest a mostov
  Miestne komunikácie v obci Trenčianska Tepla

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Prestavba mosta cez Tepličku v Trenčianskej Teplej - Výstavba ciest a mostov
  Prestavba mosta cez Tepličku v Trenčianskej Teplej

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Rekonštrukcia lesnej cesty BOROVKA p.č. E KN 1967/1 KU Banská Belá - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia lesnej cesty BOROVKA p.č. E KN 1967/1 KU Banská Belá

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Rekonštrukcia otoče pre autobusovú dopravu v Diakovej - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia otoče pre autobusovú dopravu v Diakovej

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie (84,50 m) - Výstavba ciest a mostov
  Modernizácia hornej stavby mostného objektu 520-053 podľa projektovej dokumentácie (84,50 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Rekonštrukcia cesty III/2284 Hruštín - Vaňovka - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia cesty III/2284 Hruštín - Vaňovka

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Rekonštrukcia miestny komunikácii v obci Kolárovice - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia miestny komunikácii v obci Kolárovice

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľké Rovné - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľké Rovné

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Výstavba autobusovej zástavky Hôrky - Výstavba ciest a mostov
  Výstavba autobusovej zástavky Hôrky

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Rekonštrukcia mostného objektu č. 51819-008 v extraviláne obce Kláštor pod Znievom - Výstavba ciest a mostov
  Rekonštrukcia mostného objektu č. 51819-008 v extraviláne obce Kláštor pod Znievom

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  SO-01 Prestavba mostného objektu 516-004 križovanie vodného toku, Trenčianske Teplice - Výstavba ciest a mostov
  SO-01 Prestavba mostného objektu 516-004 križovanie vodného toku, Trenčianske Teplice

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Stabilizácia cestného telesa kotevným múrom na ceste II/516 v km 5,909 - 6,209 (300 m) - Výstavba ciest a mostov
  Stabilizácia cestného telesa kotevným múrom na ceste II/516 v km 5,909 - 6,209 (300 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Dvíhanie mostného objektu D1-229 v križovatke Podbánske - Špeciálne kompetencie
  Dvíhanie mostného objektu D1-229 v križovatke Podbánske

  Kategória

  Špeciálne kompetencie

 • Slovensko
  Vysokotlakové čistenie a búranie betónových konštrukcií vodným lúčom - Špeciálne kompetencie
  Vysokotlakové čistenie a búranie betónových konštrukcií vodným lúčom

  Kategória

  Špeciálne kompetencie

 • Slovensko
  Búracie práce na mostných objektoch - Špeciálne kompetencie
  Búracie práce na mostných objektoch

  Kategória

  Špeciálne kompetencie

 • Slovensko
  Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča (107,9 m) - Výstavba ciest a mostov
  Oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča (107,9 m)

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru - Inžinierske stavby
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Inžinierske stavby

 • Slovensko
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru - Výstavba ciest a mostov
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Výstavba ciest a mostov

 • Slovensko
  Špeciálne kompetencie
  Získajte viac informácií o našich referenčných projektoch v rámci osobného rozhovoru

  Kategória

  Environmentálne technológie, výstavba skládok a investičná výstavba

Kariéra

Často hľadané profesie v našej lokalite

Asfaltér

Vodič/vodička bagra

Stavebný robotník/robotníčka

Stavebný inžinier/inžinierka

Vedúci stavby

Pracovník/pracovníčka z oblasti technických strojov

Stavebný technik

Kvalifikovaný robotník/robotníčka v stavebných profesiách

Rozpočtár

Vodič/vodička nákladného vozidla

Strojník

Murár

Dlaždič

Stavbyvedúci

Vedúci projektu

Profesionálny pracovník pre oblasť špeciálnych inžinierskych stavieb

Technický asistent

Zástupca stavbyvedúceho

Majster

Tesár

Kontakt na otázky týkajúce sa profesijného rastu

Náš tím

Kontakt na otázky zákazníkov