Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Diaľničný most Podbanské

15.07.2022

Náročná zákazka na diaľničnom moste Podbanské

Pre Národnú diaľničnú spoločnosť realizovala Divízia dopravných a inžinierskych stavieb – Oblasť Sever v období 03/2021 – 08/2022 organizačne a logisticky veľmi náročnú zákazku: „D1 Diaľničný most ev. č. D1-229 Podbanské, ľavý most“ v celkovom objeme 2,755 mil. EUR.

Práce pozostávali z kompletného zbúrania a odstránenia ľavého mostného objektu, a to vrátane spodnej stavby.  Tieto práce sa realizovali z mysle zmluvných platných podmienok FIDIC „červená  kniha“.  Následne sa začala  realizovať výstavba nového stavebného objektu ľavého diaľničného mosta v zmysle zmluvných platných podmienok FIDIC „žltá kniha“.

O náročnosti organizácie práce pri búraní mosta svedčí to, že práce začali 24.3.2021 osadením dopravného značenia, 26.3.2021 o 7:00 hod. sa začali prípravné práce búrania, búrať sa začalo v piatok 26.3.2021 o 18:00 hod a ukončené bolo 28.3.2021 o 14:30 hod. O 15:00 hod. bola  diaľnica spojazdnená (pravý most). Celkovo bolo na skládku odvezených 5 275 ton stavebnej sute.

Nový most je navrhnutý ako 5 poľový. Nosná konštrukcia sleduje smerové a výškové vedenie trasy jestvujúcej diaľnice a bola navrhnutá ako monolitická, dodatočne predpätá dvojtrámová konštrukcia s celkovou dĺžkou 139,4 m. Nosná konštrukcia bola realizovaná technológiou betonáže na pevnej skruži po jednotlivých poliach.

V súčasnosti prebiehajú na stavbe posledné stavebné práce a terénne úpravy a napriek všetkým problémom (Covid, vojnový konflikt na Ukrajine, nárast cien materiálov a energií a pod.) je vyvíjané maximálne úsilie, aby bol dodržaný termín kolaudácie 5. augusta 2022.