Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Do Vysokých Tatier po zrekonštruovanej Ceste slobody

21.12.2023

Vo Vysokých Tatrách sa finišuje s rekonštrukciou 43 km úseku Cesty slobody. Významná dopravná tepna, ktorá vedie od Podbanského až do Tatranskej Lomnice, si po viac ako päťdesiatich rokoch prevádzky vyžiadala  generálnu opravu. Naši kolegovia zo Swietelsky-Slovakia z Oblasti Východ boli pri tom.

Naša spoločnosť rekonštruovala dva  úseky v celkovej dĺžke takmer 15 km. S rekonštrukciou sme začali v októbri 2022 a kompletné dielo sme odovzdali v novembri 2023.

Stav vozovky a mostov už nevyhovoval súčasnému dopravnému zaťaženiu a podmienkam kladeným na bezpečnosť cestnej premávky. V rámci prvého úseku Podbanské – Pavúčia dolina sme zrekonštruovali 7,62 km dlhý úsek cesty II/537, most cez rieku Belá a most cez potok Belanka. Druhý úsek Pavúčia dolina – križovatka s cestou II/538 pozostával z rekonštrukcie cesty II/537 v celkovej dĺžke 7,37 km, mostu cez horský potok v Pavúčej doline, mostu cez potok Zlomisko za osadou Tri studničky a mostu cez horský potok pred Štrbským Plesom.

Investor, Prešovský samosprávny kraj, získal na rekonštrukciu cesty finančné prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovanie zabezpečil zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. V rámci celého projektu bolo preinvestovaných
45 mil. EUR.