Swietelsky AG
Späť

Nové chodníky a cyklotrasa v komplexe Rendez v Bratislave

27.06.2023

V novom komplexe polyfunkčných budov Rendez vous v Mestskej časti Rača, Pri Šajbách v Bratislave sme vybudovali chodníky a cyklotrasu. Moderný komplex budov sa práve kolauduje a čaká na svojich prvých obyvateľov a návštevníkov. 

Stavba vnútroareálových komunikácií bola rozdelená na dve etapy. Najprv sme vyfrézovali degradovaný povrch a položili nový asfaltový betón na existujúcich komunikáciách v napojení stavby na mestskú cestnú sieť a potom sme položili asfaltový betón na cyklotrasu s chodníkom. V druhej etape sme položili asfaltový betón na novovybudované komunikácie.

Celý projekt realizovala Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, Oblasť Juh od októbra 2022 do apríla 2023 pre súkromného investora spoločnosť Dapox s.r.o.