Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Späť

Nové distribučné centrum v Trenčíne

25.11.2020

V Trenčíne, v mestskej časti Záblatie, rastie doslova z blata nové distribučné centrum.

Takmer dva milióny euro bude stáť stavba distribučného centa  v areály spoločnosti LUNTRANS REAL. Toto distribučné centrum stavia investor pre budúceho nájomníka, spoločnosť Slovak parcel service.

Spoločnosť LUNTRANS REAL ako investor reaguje výstavbou distribučného areálu na rozvíjajúcu  sa aglomeráciu priemyselného parku v Trenčíne ako i na nárast požiadaviek na zabezpečenie logistiky a kuriérskych služieb.

Na ploche takmer 7000 m2 realizuje tento stavebný zámer spoločnosť Swietelsky - Slovakia spol. s .r.o., Divízia pozemných stavieb a generálny dodávateľ stavieb.  Pre spoločnosť Swietelsky je to v poradí už piaty takýto objekt, ktorý pre spoločnosť Slovak parcel service na Slovensku stavia.

Súčasťou objektu bude okrem triediacej haly aj administratívna budova, areálové komunikácie, manipulačné plochy, prípojky inžinierskych sietí. Vybuduje sa i napojenie na prístupovú cestu k diaľničnému privádzaču D1. Stavebné práce sa skončia začiatkom leta 2021.

„Stavať v mestskej časti Záblatie znamená bojovať s premočeným podložím. Podľa informácií miestnych, tu kedysi tiekol Váh a neskôr tu bola mokraď a potom pole. Už zhruba pol metra pod povrchom sa nachádza hladina spodnej vody, takže distribučný areál vyrastá doslova z blata.“ hovorí Radovan Dziak, projektový vedúci Swietelsky - Slovakia spol. s .r.o.

Hneď na začiatku výstavby bolo potrebné vysporiadať sa najprv s vysokou hladinou spodnej vody, ktorá vysoko stúpla aj z dôvodu veľmi daždivého obdobia.

„Dnes sme už nad touto hladinou a môžeme bez obáv pokračovať vo výstavbe, ale prvé dva mesiace boli ťažké, lebo výška hladiny spodnej vody prekonala všetky obavy avizované inžiniersko-geologickým prieskumom,“ dodáva Radovan Dziak.

 Po dohode s investorom, sa muselo pristúpiť aj ku zmene jednotlivých vrstiev pod spevnenými plochami a doplniť do technologického postupu výstavby zastabilizovanie zeminy. Toto technické riešenie enormne zvýšilo pevnosť podkladu pod budúcimi spevnenými plochami, ušetrilo čas a zabránilo dodatočným investíciám do navýšenia násypov.