Swietelsky AG
Späť

Oprava mosta Pustý hrad

17.05.2024

Naši kolegovia z Divízie dopravných a inžinierskych stavieb, Oblasť Sever sa pustili do náročnej opravy viac ako sedemsto metrov dlhého mosta na vyťaženom úseku cesty prvej triedy (I/16) pri Zvolene. Stavebné práce budú prebiehať počas čiastočnej uzávery cestnej komunikácie pri zachovaní vždy jedného prejazdného pruhu. Prvá etapa sa bude realizovať v jazdnom pruhu v smere na Žiar nad Hronom a následne druhá etapa v jazdnom pruhu smerom na Zvolen.

V rámci opravy takmer tridsať ročného mosta Pustý hrad vymeníme mostný zvršok, vybúrame vozovkové vrstvy, opravíme a zosilníme mostné rímsy, vybudujeme kompletné odvodnenie a izoláciu mostovky. Na moste, ktorý prechádza ponad železničnú trať a rieky Hron a Slatinu, osadíme nové zábradlie a zrealizujeme aj protidotykovú ochranu trate pod mostom.

Investorom celého projektu je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Stavebné práce na moste budú prebiehať v režime 24/7 až do konca októbra tohto roka.

 

Foto: zdroj archív NDS, a.s.