Swietelsky AG
Späť

Rekonštrukcia cesty Blatné - Šenkvice

27.11.2023

Počas letných mesiacov sme zrekonštruovali cestu medzi obcami Blatné a Šenkvice. Na revitalizáciu úseku dlhého 4,6 km sme použili technológiu recyklácie za studena na mieste.

Ide o modernú nízkoodpadovú technológiu založenú na využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Používa sa tam, kde je únosnosť vozovky vyčerpaná a poškodenie vozovky je v takom rozsahu, že je potrebné rehabilitovať okrem krytu aj podkladové vrstvy. Táto technológia umožňuje sanáciu charakteristických poškodení vozovky ako sú sieťové trhliny, odtrhnuté krajnice, rozpad vozovky a plošné deformácie, najmä v stopách vozidiel alebo na okraji vozovky.

Súčasťou revitalizácie daného úseku na ploche takmer 30  tis. m2 bolo aj zhotovenie asfaltových zálievok, vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia ako aj obnova pôvodného vodorovného dopravného značenia na opravovanom úseku cestnej komunikácie.

Išlo už o štvrtý úsek v rámci balíka určeného na revitalizáciu ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji. Celkovo sme tak revitalizovali takmer 12 km ciest.