Swietelsky AG
Späť

Rekonštrukcia ciest v Prešovskom kraji

23.05.2024

V apríli sme začali s rekonštrukciou vozoviek v Prešovskom kraji. Ide o štyri úseky v dĺžke 6,5 km na cestách III. triedy (III/3216 Brezovica, III/3462 Suchá dolina, III/3171 Šambron – Plavnica a III/3178 Razňany – Uzovský Šalgov) v okresoch Sabinov, Levoča, Stará Ľubovňa a Prešov, ktoré sú v havarijnom alebo nevyhovujúcom stave.

 

Práce budú pozostávať z odfrézovania krytu, očistenia povrchu vozovky a realizáciou vyrovnávky, zhotovením vrstvy spojovacieho postreku a novej obrusnej vrstvy z asfaltového betónu. Následne sa vyplnia dilatačné škáry s asfaltovou zálievkou a vyznačí sa vodorovné dopravné značenie.

 

Rekonštrukciou vozovky sa výrazne zlepší jej stavebno-technický stav a životnosť a zvýši sa aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Naši kolegovia z Divízie dopravných a inžinierskych stavieb, Oblasť Východ plánujú ukončiť práce na všetkých štyroch úsekoch ešte do začiatku letných prázdnin.