Swietelsky AG
Späť

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v Ivanke pri Dunaji

27.06.2023

Obyvatelia  Ružovej ulice v Ivanke pri Dunaji jazdia už od apríla po zrekonštruovanej  a bezpečnej miestnej komunikácii.  Táto komunikácia slúži ako prístupová cesta k rodinným domom.  

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia Ružovej ulice v Ivanke pri Dunaji s cieľom zlepšiť stavebno-technický stav daného úseku. Zrealizovali sa stavebno- technické a bezpečnostné opatrenia na zvýšenie životnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a v neposlednom rade i zmiernenie nepriaznivých vplyvov z dopravy na obyvateľstvo (hluk, exhaláty, vibrácie).
Súčasťou rekonštrukcie je aj revitalizáciu zeleného pásu, ktorý plní vsakovaciu funkciu, čiže odvádza z miestnej komunikácie prebytočnú vodu.

Riešený úsek rekonštruovanej komunikácie začína v mieste križovania s ulicou Poľnou a Šustovou a končí v mieste križovania s ulicou Štefánikovou. Miestna komunikácia je obojsmerná. Celková dĺžka trasy rekonštruovanej miestnej komunikácie je 596 metrov. Stavbu realizovala Divízia dopravných a inžinierskych stavieb Swietelsky - Slovakia, Oblasť Juh. Stavebné práce začali v októbri minulého roka a zrekonštruovanú komunikáciu sme investorovi odovzdali v plánovanom termíne, koncom marca 2023.